Jannica Wahlund_IMG_5462_Foto Liza Simonsson

“För mig är sambandet mellan organisation och individ lika viktigt, som att sambandet mellan fysiologi och mentalhälsa är grunden till vårt välmående.

Mår vi bra så gör vi bättre – det är inte svårare än så”

/JanCan001, Jannica Wahlund