Det positiva sambandet med effektivitet i vår vardag

Samtidigt som du startar upp datorn och inväntar det bekanta ljudet av att datorn vaknar, påbörjar du en dialog med dina arbetskamrater, kanske svarar i telefon, sätter på kaffebryggan för att därefter börja rensa i mailen. Känslan av att vara effektiv vill vi ofta spegla i mängden av saker vi hanterar samtidigt, men frågan är om det är innebörden av att vara effektiv, eller kanske något helt annat?

Effektiv och intensiv två skillnader i vårt beteende

Är det verkligen så att vi får ut mer av vårt arbete, d.v.s. får mer gjort bara för att vi håller ett högt tempo? Eller speglar det mer av vårt beteende och vår intensitet i vårt arbete?

jannica-wahlund_img_2605_sv_lizafoto-comAtt vara intensiv, ivrig och snabb kan till och med vara precis motsatsen till effektiv och produktiv. Intensiv är inte per automatik detsamma som effektiv. Att vara effektiv är att vara mer verksam, funktionell eller nyttig.

Så vad innebär effektivitet i förhållande till att leda sig själv eller andra?

Ett bra ledarskap kräver exempelvis precision och eftertanke som också är motsatt i förhållande till intensitet i beteende. Att verka med intensitet skapar en känsla av att hålla högt tempo och många bollar i luften, men som inte styrs med kontroll och balans. Att verka effektivt ses från andra hållet; att med kontroll kunna ha en hög verkan grad vilket leder till högre produktivitet, dvs klarar av att ha fler bollar i luften samtidigt utan att riskera splittring av helheten. Ett arbetstempo som de flesta trivs bra i eftersom det undviker stress och splittring av arbetsuppgifter.

En person som verkar med hög intensitet börjar ofta detaljstyra i stället för att se till helheten, vilket skapar sämre förmåga att reflektera över orsak och verkan till sitt resultat.

Varför faller man då så lätt in i den typ av beteende som ger negativa konsekvenser?

Svaret finner vi i vår vardag och att många lever i ett konstant tillstånd av anspänning. Vårt 24/7 samhälle pekar på en ständigt yttre pågående anspänning som vi alltför lätt omvandlar till en inre spänning. Dvs när vi har en hög belastning, smalnar vårt perspektiv av och vårt adrenalinpåslag ökar. Man förbereder sig på att fly från faran eller slåss mot den.

Ett sådant beteende klarar kroppen av under någon minut, och om den följs av avslappning blir vi effektiva. Om inte verkar anspänningen istället negativt på kroppen och vårt beteende.

De psykologiska faktorerna som påverkar vårt beteende gällande intensiv eller effektiv, sitter ofta djupt rotad i vår självkänsla. Många söker bekräftelse genom att vara duktiga i att nå sina mål, vilket tyder på att självkänslan är prestationsbaserad. Det ständiga drivet av att ligga i topp och vara framåt sätter fokus på ett nästa steg, vilket tappar koncentrationen på nuet, dvs det som vi behöver göra här och nu.

De beslut som vi drivs av att ta snabbt, sker lika ofta pga hög anspänning. Dessa beslut kan komma bli fel då hjärnans centrum (amygdala) påverkas av rädslor och oro. Vi styr våra snabbt tagna beslut utifrån rädsla och oro, och inte efter precision och eftertänksamhet.

Att vara effektiv handlar inte om att rensa maillåda och attestera fakturor på samma gång. Effektivitet handlar om att fokusera på arbetsuppgifter med tillfredsställande resultat. Detta gör vi bäst genom att vara fokuserade på en sak i taget, klarar av att hantera stress samt se bortom annan form av yttre påverkan som bidrar till att vi blir ineffektiva.

Det som ger kraftfull effekt är när aktiv närvaro finns med som en rödtråd i vårt livsmönster. Aktiv kan ses som en dubbel betydelse i den meningen av att vi behöver röra oss och träna mer i vår vardag, men framförallt i betydelsen av att vara aktiva i våra beslut som berör vår vardag.

Genom att regelbundet låta kroppen röra sig, träna fysiskt och låta hjärnan aktiveras utan yttre anspänning, skapas en kraftfull effekt av ökad närvaro. Vi ökar vår aktiva närvaro eftersom rörelse och träning aktiverar lika mycket hjärnan som den övriga fysiologiska kroppen, vilket även leder till att vi blir trötta och därmed sover bättre.

Generellt kan man säga att vi presterar sämre, får mindre tålamod, går upp i vikt och vi blir ofokuserade om vi sover för lite eller för dåligt. Därför är rörelse och träning en viktig faktor i vår vardag.

Det positiva sambandet mellan rörelse i vardag och vårt beteende är att det går att påverka för att förbättra. De allra flesta utav oss vill se oss själva med en stark positiv självbild där effektiv överglänser intensiv. Vi behöver förstå sambandet mellan vår vardag och livsstil för att kunna påverka. Oavsett vilken metod du väljer för att öka din rörelse i vardagen, så är alltid det viktiga att få ”det” gjort, att undvika sätta prestationskrävande mål och att leva i nuet.

Vi kommer att lyckas bättre och må bättre, om vi förhåller oss till en sak i taget och därmed förbättrar vår egen effektivitet med precision och eftertanke.

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.se

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: