Etablering av Knowledge Management

Etablering av Knowledge Management.

Jag träffade en kamrat igår som berättade om ett nytt projekt på hans arbete – där förväntan på honom som resurs var att dokumentera relevant kunskap/information inför en överlämning.

“JA, fast det är bara det – att vi dokumenterar ihjäl oss, och det finns ingen som tar del av allt sedan” tyckte han. “Plus att det varje gång ska även tas fram nya templates för att skriva dokumentationen – det förväntas vi ingenjörer göra”

Hm.. en klassiker tänkte jag – för är det inte så att hanteringen av dokumentation är en del av “capture” inom Knowledge Management. Och borde det inte vara så att bägge dessa moment som han nu upplevde (återskapande av befintlig information och etablerade templates för samla kunskap och information) – skulle vara satta och strukturerade så att kunskapen togs om hand utan att behöva tillsätta ett projekt varje gång en överlämning sker eller motsvarande?

Vad anser du?

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: