Att bidra med sin kunskap bygger mycket på motivation

Att lyckas med implementation av Knowledge Management är givetvis att lyckas med stimulansen för kunskapsdelning. En fråga som kräver rätt kultur inom företaget. En företagskultur som är motiverande och stimulerande för alla att bidra i.

Deltog för snart en vecka sedan vid ett virituellt seminarium som handlade om just Knowledge Sharing. Här berördes främst området ”hur etablera Knowledge Managment” – och jag kan konstantera att de flesta företag som idag pratar om etablering av Knowledge Management, har en lång resa framför sig. Frågor som bör finnas på företagets agenda är:

  • att förändra kulturen inom företaget
  • att se över förutsättningarna att arbeta med kunskapsdelning (som ex processer och verktyg)
  • att skapa stöd från ledningen för att uppnå visionen som ett ”lärandeföretag”

Byggstenar för Knowledge Sharing

De allra flest vill se snabbare resultat och ställer höga krav mot linjen om svarstider, lägre kostnader, högre kvalité i tjänsteleveranserna osv. Jag menar att de alla givetvis har identifierat rätt mätpunkter för sina verksamheter – men vilken strategi och plan finns det att förhålla sig till?

Om vi tar ex snabbare svarstider, så blir ofta en konkret handling i att etablera Self Service för att hantera knowledge sharing på ett effektivt sätt. Och så långt är man också på rätt väg – vad händer här näst?

Self Service etableras med verktygstöd mot supporten, som man i de allra flesta fall anser ha kunskapen samlad. Och det är här problemen börjar smyga fram – OM man inte har gjort en grundlig plan för hanteringen av Knowledge Sharing.

Self Service är den del som hanterar kundinteractionen och stödjer kunskapsdelning inom företaget. Self Service är således mer av en tjänst än ett verktygstöd. Verktygstödet i form av en KMDB (Knowledge Management databas) behöver etableras först.

KMDB bidrar som verktygsstöd till att verksamheten kan ”Samla”& ”Strukturera” information och kunskap på ett sådant sätt att kunskapen blir ”Återanvänd”. Det är med hjälp av Self Service som kunskapen ”Återanvänds”.

Med dessa bägge tre byggstenar, så skapas möjligheter att fler vill bidra med sin kunskap och kompetens – då personer ser sin egen kunskap som ett värde och stimuleras av att den återanvänds så ger det motivation till att fortsätta bidra. Metod, som exempelvis KCS (Knowledge Center Support), för att integrera dessa tre byggstenar med verksamheten är en fjärde byggsten att se över. Detta kommer jag att återkomma till i senare blogg.

Regler eller principer som kan vara användbara när metod, process och verktyg för Knowledge sharing sätts upp är;

  • Se värdet i ”lärande företag” med ”knowledge workers” som anställda
  • Alla ”Knowledge Workers” är volontärer, att vara volontär innebär att bidra
  • Vi bidrar bara i sådant som vi gillar
  • Känn igen personer för som bidrar i skapandet avvärdet

 

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

En tanke på “Att bidra med sin kunskap bygger mycket på motivation

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: