Nätverk är inte enbart en teknisk lösning

image_jancankonsult
image_jancankonsult

Få unga är intresserade av teknik men de flesta använder den. Det innebär att den yngre generationen har ett annat förhållningssätt till teknik än den som idag präglar IT-branschen. Samtidigt pratar allt fler om att jobba på och underhålla sitt nätverk. Hur går detta ihop?

Inom området Knowledge Management så handlar mycket om att ta hand om kunskap och kompetens inom företaget, detta genom att tillgängliggöra kunskapsnätverk. På samma sätt som vi frågar om råd bland familj och vänner privat, kan kunskap och kompetens bryta silos inom företaget.

Jag är intresserad av de möjligheter som teknik kan ge, inte av tekniken som sådan. Det är ungefär som att jag tycker om att lyssna på musik men jag är inte speciellt intresserad av den teknik som gör det möjligt. Däremot behöver jag kunskap för att finna den tekniska utrustningen som passar mig bäst utifrån mina behov (formulerade krav) och vad jag är villig att betala för den. Mina behov är att använda mig av teknik när jag är ute och springer, sitter framför datorn, i bilen eller hemma i köket. Jag vill samtidigt inte behöva lägga alla mina besparingar på inköp av nya cd-skivor varje månad.

Hur hanterar vi vår egen begränsning i form av kompetens och kunskap?

I realiserandet av Knowledge Management bygger arbetsflödet mycket på att tillgängliggöra kunskapsnätverk, eller även så kallade expertnätverk, i syfte att snabbt koppla ihop kunskap med efterfrågad information. Detta sker genom att etablera grupper som täcker in arbets- och intresseområden. Att synliggöra dessa grupper genom exempelvis Self Service-verktyg kan personer delta och följa gruppernas diskussioner. Att kunna delta i diskussioner är en av de största fördelarna med att gå med i en grupp. Som medlem får du tillgång till diskussionstrådar som startats i gruppen och kan även påbörja egna. Värdet i att diskutera en fråga med likasinnande är inte enbart utbytet av kunskap utan först och främst det öppna sätt det sker på.

Jag använder mig av de nätverk jag har i form av familj och vänner, via telefon, Facebook och andra privata tillställningar. Det vanligaste sättet som de hjälper mig på, är att finna rätt i djungeln av ”det senaste” genom att exempelvis maila en länk via nätet. Perfekt, enkelt sätt att få hjälp när jag saknar kunskap.

Privata kontra företagets nätverk

Skillnaden mellan det privata nätverket och de nätverk som finns inom företaget, är att de privata redan är upparbetade nätverk och inom företagen är de ofta låsta i silos, det vill säga inom organisationen.

Att omvandla begreppet nätverk till något annat än vad det tekniskt står för idag är det långsiktiga värdet med Knowledge Management. Hur detta går till och vilka metoder som finns utvecklade kring ämnet, återkommer jag till framöver.

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d