Het IT-trend(er) idag

Genom nytänkande och förmåga att attrahera medarbetare och kunder att bidra med kunskap och kompetens, kan företag idag leverera tjänster i världsklass. Givetvis kräver det såväl strategi som väl-grundade val av tekniska lösningar. Att se möjligheterna skapar förutsättningar för ett framgångsrikt sätt att driva utveckling idag.

Företag idag har stora intressen att använda sig av en säker och stabil IT infrastruktur. Kostnadseffektivisering är även en viktig faktor som alltid är lika aktuell. Mycket av detta kan lösas med hjälp av molntjänster. Innebörden av molntjänster är att slippa de stora investeringar i driftmiljön som ex datorhallar, servrar, nätverk samt möjliggöra effektiviseringar genom att tillgängliggöra all IT kompetens.

Molntjänster är idag en het trend inom IT världen. Public cloud, Provate cloud och hybrid cloud är tre typer av moln som blomstrar i år. Enligt analysföretaget IDC kommer andelen affärskritiska applikationer som svenska företag använder i molnet att fördubblas inom drygt ett år. Skiftet till molnet drivs i hög grad av leverantörer till stor del av de kostnadseffektiviseringar som ses. IDC uppskattar att hela åttio procent av alla nya affärssystem kommer att utvecklas för molnet. Just nu ser vi också att fler traditionella IT aktörer, exempelvis Microsoft, IBM och HP successivt blir stora aktörer i molnet. (Källa; Tech Republic och IDC)

Flertalet IT leverantörer har i sina mål att göra sina medarbetare och sina kunder nöjda med IT tjänster samtidigt som kostnadsbesparingar ligger i fokus. Genom att skapa en levande arbetsplats som konstant uppdateras, lyckas företagen med att uppnå både sina egna mål samtidigt skapa en långsiktig lönsamhet hos sina kunder.

Ett säkert och effektivt sätt att skapa en långsiktig kundnöjdhet hos sina medarbetare och hos kunden, är att eliminera interna flaskhalsar och andra administrativa problem. Att tillgodose kundens önskemål och behov inom alla delar av verksamhetens organisation genom ett automatiskt självbetjäningssystem som en självbetjäningsportal (Self Service Workplace) ökar effektiviseringen. Genom att erbjuda funktioner som själbetjänad migrering av PC-arbetsplatser skapas även en förbättrad leverans där kunskap och kompetens tas omhand på ett effektivt sätt.

Att använda sig av självbetjäningstekniker i molnet är en het trend som är på starkframmarsch inom marknaden idag.  Detta stärks av allt flera rapporter som pekar på det heta intresset av kulturförändring inom företagen. Några slutsatser som kan tas är:

  • Allt blir trådlöst. Mer information kommer att finnas i molnet, lätt åtkomlig för all som behöver den – men också för de som inte har rätt till den. Säkerhetsriskerna ökar därför
  • Datorerna blir allt smartare. Allt fler tjänster ersätts av datorer
  • Företag och anställda mår bättre av ett ärligt menat socialt engagemang. Användandet av collaboreringsverktyg som ex videokonferenser och self service blir allt vanligare. Detta kräver stöd från ledning och är en bidragande faktor till kompetens och kunskapsdelning. Det sociala engagemanget i form av entreprenörskap och frivilligt (socialt) arbete under arbetstiden kommer att fortsätta växa i och med detta.

Att trenderna kommer slå igenom finns ingen tvekan och det går väldigt snabbt. Att skapa effektivisering genom att möblera om på kontoret för en aktivitetsstyrd arbetsmiljö utan att ta in tekniken är att begå ett misstag. Det blir allt viktigare för IT chefer att se helheten för att lyckas följa dagens trender.

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d