Sociala Medier på webben

Under perioden 2009 – 2011, diskuterades web 2.0 ständigt och utmanade många till ett ny-tänk kring informations hantering och utbildning mm. Många ifrågasatte den höga hastighet utvecklingen drevs med och ställde sig frågan om vi var redo att växla över från de åldersmässiga industriella institutionen vi arbetat i, för den digitala kommunikationens revolution. Idag pekar allt på att steget är taget och trendrapporter visar att vi i mitten av 2014 har fler mobila användare än desktop/laptop användare.

Många anser att ”kunskapsutbytet är smörjmedlet bakom kunskapssamhället” vilket kan ses i diskussioner och dialoger gällande informationshantering och utveckling av metoder & modeller för kunskaps hantering. Här tävlas det i att säkerställa information samt omvandla informationen till kunskap genom processer och verktyg på det mest effektiva sättet. Vid utvecklande och implementering av dessa modeller sker återkommande misstag i att den mesta informationen som sker i utbytet inom nätverk via sociala medier från person till person inte tas med. Information och kunskap har kommit bli ett värde för företag och organisationer som i sin tur lett till att vid sökandet efter rätt resurs för ett uppdrag, idag grundar sig i vilken kunskap och nätverk personen har. Jag tycker mig se en förändrad trend i utvecklingen inom området och då med främst inriktning mot företagens arbete att ta tillvara på personers sociala liv på webben, fast jag tror att det är fortfarande ett stort steg för många företag att ta innan en tydlig integration är på plats.

Användandet av sociala medier på webben

Jag (JanCan Konsult) genomförde under våren 2013 en enkel undersökning bland mina vänner och vänner till dem angående användandet av sociala kanaler. Undersökningen bestod av 15 st frågor gällande vilka kanaler som dessa föredrog att använda, i vilken omfattning och till vilka syften. Ytterligare frågor i form av ”Vad ser du är framtiden inom sociala medier på webben”, ”Vad ser du att sociala medier används till på webben” (förslag som spel, konversationer, check in mm gavs som stöd), skedde genom uppringning till ett antal.

Totalt fick jag in 569 svar.

93 % av dessa har ett Facebook (FB) konto och 53,9 % av dessa har ett LinkedIn konto. Med en exakthet på 500 personer av de tillfrågade, kopplade sig ingen mot ett företag via FB. Dessa anser generellt att ”marketing” via FB är av ointresse.

307 av de tillfrågade (53,9%) har ett LinkedIn konto, varav endast 25 % (77 st) av dessa använde LinkedIn. Syftet med LinkedIn anses till 100 % vara yrkes och professionellt nätverkande, i denna undersökning.

Slutsatsen jag drar i detta är att mångdubbelt av mina vänner och vänner till dem använder sig av sociala medier i syfte att skapa/bibehålla relationer, konversera samt till underhållning (spel). Men ytterst få ser värdet av medier (likt LinkedIn) i syfte för professionellt nätverkande.

Genom sociala medier umgås vi genom att dela erfarenheter och upplevelser. På så sätt tillhandahålls mängder av information, som vi sällan skulle ta till oss på annat sätt.

Jag tänker exempelvis på all den information som vi får genom ”Maps” och ”Check In”. Idag använder sig företag av denna form för att attrahera nya och fler kunder till sina affärer eller restauranger med bra erbjudanden. Och visst har jag testat en och annan restaurang som någon eller flera av mina vänner tidigare har ”checkat in” på.

I andra undersökningar och studier visar just att ”Maps”, ”Conversation & Communication” samt ”Games” är de tre bygg stenar som bygger sociala medier.

Sociala nätverk/Informations nätverk

Med koppling till den utveckling som vi går mot där vi alltmer är uppkopplade, kan skapa relationer 24/7, mobilanvändandet inom kort är högre än användandet av desktop/laptops, så kan det konstateras att socialt nätverkande ett sätt av informations nätverkande.

Informations inhämtning sker genom olika plattformar där sökmotorn är högst ställda krav utifrån ett användarperspektiv. Möjligheterna att skapa relationer genom olika nätverk oavsett dessa är vänner du träffar på stan för en fika, eller lärt känna via dialoger i diskussionsforum på ett LinkedIn, är det nästkommande högsta krav ur ett användarperspektiv. Kontroll freaks har en ytterst begränsad plats i denna utveckling, då viljan och behovet av att dela med sig är starkare än ägandet av informationen, inom den digitala kommunikations utvecklingen.

Företag ses idag arbeta starkt med förändring av det kulturarv som den industriella institutionen har byggt upp till att mötes gå den digitala kommunikationens revolution med sociala nätverk som bär fram det starka behovet av delad information och kunskap.

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, www.jancan-konsult.com

Lämna ett svar