Sociala Medier vs Self Service

Ibland ställer jag mig frågan om “vi” förstår innebörden av alla de begrepp som används i vardagen. Sociala Medier (Social Web) har kommit bli ett sådant begrepp som kopplas ihop med IT – utifrån den utveckling som har skett inom IT med nätverk, hårdvara och mjukvara. Men i sak handlar Sociala Medier (Social Web) om något helt annat.

I likhet med den känslan jag själv ibland har när jag besöker en läkare, så är det enkelt att direkt dra slutsatsen att så INTE är fallet, dvs vad alla ord, termer, begrepp som används idag är inte självklara att förstå fullt ut. Skillnaden är kanske den att en läkare använder sig av ett annat språk inom läkekonsten, som idag har blivit flera 100 år gammal, än vårt vardagsmål. IT är nytt i jämförelse (föddes kring 1980-talet, för gemeneman), och drivs med en sådan kraftfull utveckling så att när vi lärt oss ett ord, term eller begrepp så har genast ett nytt uppstått.

Sociala Medier (Social Web)

Sociala Medier (Social Web) är en ”plattform” för att umgås, diskutera, byta erfarenheter, spela och handla. Det bygger på tre delar publicering – innehåll – lärande.

Publiceringen bygger på att skapa attraktion och intresse för något.

Innehåll ger och delar information om det som har ett intresse eller attraktion.

Lärande handlar om det utbyte som sker mellan person och person i direkt dialoger och konversationer eller genom sökandet i olika källor. Med källa syftar jag på såväl en individ som olika databaser.

Sociala Media vs Self Service Portal

Det sist nämnda (lärande) är högaktuellt för många företag att fånga värde ur, genom att etablera, vad som benämns, Knowledge Management (KM). Här finns även mängder av suveräna IT stöd som underlättar företagen att förbättra sitt eget lärande. Self Service portaler är ett sådant exempel.

Sociala Medier (Social Web) är som tidigare nämnt en plattform att mötas i dialoger, diskussioner utbyte av erfarenheter mm. Här ”trängs” såväl gamla som unga i en stor mängd av möjligheter att dela kunskap. Ett spännande sätt att mötas, men också på ett sätt som inte är helt okontroversiellt – att kunna socialisera sig i det normala är viktigt.

Likheten mellan Sociala Medier (Social Web) och Self Service portaler är att de bygger på motsvarande gemensamma stenar. Skillnaden är att Self Service portaler bygger i grunden på faktisk kunskap och information i sitt innehåll, medan Sociala Medier (Social Web) bygger på relationer och delning av erfarenheter.

Dessa bägge tillsammans är för mig mycket intressanta områden och som jag ser det står en bit utanför den direkta IT världen. Fast tillsammans med den mobila utvecklingen står för en enorm tillväxt framöver.

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: