Kunskap Struktur

Anta att du har två svarta lådor. Var och en har en ingång på ena sidan och utgång på den andra. Dessa lådor ger svar på dina frågor. Du ställer frågan och ut kommer svaret. Anta båda lådorna ger korrekta svar för alla möjliga frågeställningar. De gör inga misstag. Kan vi anse att lådorna är likvärdiga?

Även om de gör exakt samma sak, kan de mycket väl ha viktiga skillnader. De kan ha skillnader i kunskaps och informations struktur, även kallat innehållsstruktur. De kan samla, strukturera och dela kunskap och information på helt skilda sätt.

Om vi tar ett exempel där frågeställningen är relativt enkel och vanlig, så handlar skillnaderna om hur vi på utsidan av lådan uppfattar svaret. Är det utdraget och levererat i en enkel textmassa eller sammanställt snyggt och prydligt i lätt förståeligt ”dokument”? Finns kopplingar (taggning) till liknande svar inom samma ämne med i svaret?

Om vi tar ett annat exempel där frågeställningen är lite mer komplex och kräver ett mer utförligt svar, så handlar skillnaderna om vilka möjligheter att söka och koppla relaterad information till frågan. Vilka funktioner är integrerade i lådan så att sökbarheten av information även kan kopplas mot externa lådor. Här är strukturen betydande i förhållande till vilken information som relateras till ämnet och hur det är länkat i lådan, stora avgöranden faller mellan lådorna om sökfunktion är dålig och strukturen undermåligt uppbyggd. Vi har ju inledningsvis sagt att lådorna ger korrekta svar – fast skillnaden i det här fallet blir sök och svarstiden till stor del. En annan viktig parameter är utförligheten i informationen. Det är ofta som vi ställer en fråga och söker ett uttömligt svar. Om vi inte får detta svar så behöver vi kunna utöka vår frågeställning i första läget. Kunskap struktur påverkar hur lätt vi kan ändra något, och vad vi kan ändra det till.

Om vi likt i exempel två, finner behov av att komplettera vår frågeställning med ytterligare information, är detta då hanterbart på ett enkelt sätt eller behöver vi börja om med vår frågeställning helt och hållet? I de fall där information kan hållas färskt i minnet och snabbt identifieras med den ”nya” frågeställningen, ökar användandet av lådan avsevärt. Om vi dessutom har en snygg och tilltalande design av lådan så blir vi människor attraherade av att använda lådan. Detta leder till att lådan alltid har ny och aktuell information färskt i minnet, vilket förbättrar svarstiderna. Detta ställer krav på att strukturen av kunskap och information i lådorna är såväl tydlig samt flexibel.

Ytterligare frågor är: om det finns ett fel, hur lätt är det att hitta och åtgärda? Hur lätt är det att titta på innanmätet i lådan och förstå vad de gör och varför de fungerar? Kanske alla delar är märkta, eller kanske ingen är. Och vad om lådan går sönder? Vissa kopplingar blir lättare att reparera än andra, och kommer att bryta mer eller mindre ofta.

Kunskap struktur existerar i mänskliga sinnen också, men det finns inget enkelt sätt att se vad designen är lik eller bedöma hur bra det är. Detta är den främsta anledningen till att vissa människor har lättare att anta nya idéer, tillämpa befintliga idéer till nya områden, ändra sina idéer, och så vidare: därför att deras idéer har en annan inre struktur eller design.

Så tillbaka till den inledande frågan – kan vi anse att lådorna likvärdiga?

Svaret är nej. De kan vara samma på insidan. Men de kan ha en annan utformning. Eller de kan se likadana ut på utsidan men ha en helt avgörande kunskap och informationsstruktur på insidan. Visst är de lika på vissa sätt. De båda innehåller kunskap och information. Kan skillnaderna mellan lådorna vara viktigt?

Det är det. I syfte att tillhandahålla kunskap och information för oss på utsidan av lådorna – så finns det avsevärda skillnader mellan lådorna. Kunskaps struktur är en viktig del i detta.

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, http://www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: