App en typ av tjänst som förbättrar produktivitet och värde

Många företag arbetar idag för att förbättra sin produktivitet genom att identifiera effektiviseringar. Med lyckosamma insatser i form av interna förändringsarbeten samt produkt- och tjänsteutveckling, ser företagen även en förändring i sitt värde. Men vad innebär det för oss som individer – tas individ eller privat konsument med in i perspektivet under utvecklingen av nya produkter eller tjänster?

Vi alla drivs av förändring oavsett om vi medger det eller ej. Det handlar om anpassning, intresse och vilka möjligheter vi har att ta in ny kunskap. Varifrån förändrings behoven av ny teknik eller mjukvara styrs, måste vi ta reda på själv för att orka ta emot den tekniska utvecklingen som privat person.

Miljön styr vårt beteende

Befinner vi oss i en miljö där den mest framstående tekniken alltid är synlig ex arbetar inom filmindustrin eller hos en operatör inom telekombranschen, då ställer det ganska höga krav på att ha kostnadseffektiv teknik tillgänglig samtidigt som arbetet kräver snabb förändringstakt, här finns ett tydligt behov och krav för tekniken att fylla.

Befinner vi oss i en miljö där tekniken inte är vårt huvudsakliga fokus i kärnverksamheten ex snickare, busschaufförer och butiker, så är kraven på den tekniska lösningen kanske inte lika tydlig men det finns fortfarande behov att fylla.

Utveckling av olika produkter och tjänster utformade och lanserade i ett enkelt och lätt användarvänligt format bidrar till att vi som individer lättare tar in användandet och i de flesta fall resulterar i någon form av behov. Givetvis handlar det om att vi använder oss av den teknik som finns tillgänglig på den privata marknaden samt kan användas av oss utifrån vart vi befinner oss.

Ex många utav oss är vana idag att använda mobiltelefonen till mer saker än bara att ringa. Vi kan sitta i olika umgängeskretsar och sociala tillfällen och använda oss av funktioner som finns på våra mobiler. Allra vanligast är att söka information som ”Vilket år släpptes Harry Potter”, ”När går bussen”, ”Finns det andra färger än vit, på IKEAS Billy bokhylla”, ”Vilket väder blir det på lördag kl 13:00”, vi läser även gärna olika dagstidningar via våra digitala handenheter. All denna form av information finns samlad, sparad och utformad för distribution hos företag som tillhanda håller den typ av tjänst som vi, privat konsumenter, i gengäld så starkt nu efter frågar.

För tjänsteföretagen, likt ovan, blir då ett beroende till vilka produkter som är mest populära ute på marknaden bland företag och slutkunder. Tittar vi enbart på användandet av mobiler så ska vi vara medvetna om att idag erbjuder väldigt många företag en tjänstetelefon till anställda där just denna form av teknik är tillgänglig, och på så sätt tas behovet in hos oss privatkonsumenter att använda oss av likvärdig teknik även privat.

Jag har i tidigare artiklar/bloggar varit inne på vilken frekvent ökning av användandet av dator, Ipad och mobiler i kombination med utveckling av tjänster, som skett de senaste åren. Tycker det är intressant att se hur den tekniska utvecklingen fortsätter och hur slutanvändarperspektivet tas in idag i en högre grad inom den tekniska produkt och tjänsteutvecklingen. För visst styr vi vårt dagliga användande och behov av de nya tekniska lösningarna som erbjuds på marknaden. Vi är nyfikna som individer och vi vill gärna prova på – hittar vi något intressant, så delar vi gärna med oss av vår ”nyfunna” information.

Collaboration Services är framtidens behov även inom den privata sektorn

Under flera år har större företag arbetat strategiskt med Collaboration Services – eller enkelt översatt ”samverkande tekniska tjänster” – i syfte att hålla ihop erbjudanden och driva en så kostnadseffektiv utveckling som möjligt. En god tanke då utbudet av möjligheter ökar och utvecklingsföretagen blir allt fler och fler.

Olika företag erbjuder olika tjänster och många sammanlänkar dessa i ett och samma interface. Jag tänker närmast på banker och dagligvaruhandeln där ett ex är ICA.se som erbjuder mig som konsument möjligheter att följa mina inköp, skapa inköps listor utifrån menyförslag, söka tips på middagar samt en hel del annat. Här finns möjligheter för mig som slutkonsument att söka, samla och dela information. Jag finner det mesta plus lite till som berör mitt dagliga beteende med koppling till deras utbud av produkter. Det gör livet lite enklare.

Behovet av denna typ av tjänst växer starkt fortfarande och blir alltmer inriktad mot mig som slutkund – vilket jag ser positivt på. Det finns mängder av behov som fortfarande inte är fyllda och ett exempel på det är användning av ny produkt.

När ett företag likt ICA erbjuder denna form av tjänst så ökar min lojalitet till företaget i och med att det gör det enklare för mig. På så sätt ökar det givetvis ICAs eller annat företag sin produktivitet och värde.

När denna typ av tjänst även erbjuds som en app och gärna mobilt så ökar givetvis värdet för mig som slutkund ytterligare och således blir jag ett värde (som i det här fallet) för ICA. Allt knyts således samman.

Att app är en tjänst som bidrar till produktivitet och värde är tydligt för mig, och jag ser framtida behov som kommer att fyllas. Fast som slutkläm anser jag att en app ska tillför något och inte enbart ersätta en redan befintlig funktion. Mer om detta återkommer jag om i senare bloggartiklar. Vad är din syn på detta? Håller du med mig eller har du någon annan åsikt? Kom gärna med dina kommentarer.

//Jancan001

Jannica Wahlund, Jancan001, jancankonsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d