Hur hittar man fram till rätt förvaltningsmodell?

förv modell

Vilken modell är den mest optimala? Finns det en modell som tar hand om alla frågor, på en gång? Vilka processer mallar och roller bör följas?

Under de senaste årens fokusering på etablering av modeller och processer för att stabilisera företag och organisationers infrastruktur inkl leverans, parallellt med att utveckling av verksamhetsdrivna objekt som ex appar och självbetjäningskanaler, så växer frågan om vilken metod som är mest lämpbar. Väldigt många har valt en metod för några år sedan och börjar nu inse att modellen och verkligheten inte riktigt matchar varandra.

Insikten ger mersmak

Under ett uppdrag där frågan aktualiseras så har jag lagt en del tid på ”research” via bla nätet. Fortfarande handlar väldigt mycket om systemförvaltning primärt ur ett ITIL perspektiv, och tro mig jag respekterar fullt ut det resultat, i form av stöd, struktur och kontroll som ITIL ger, fast med begränsningen till IT Service Infrastruktur och dess leverans. Det är just begränsningen som skapar behovet av att se över förvaltningsmodellen.

Insikten gav mig intresse för att lyfta in perspektivet ”affärskrav” i förvaltningsmodellen, för att få in verksamhetsdrivet förvaltningsbehov i modellen.

Idag är behovet av att lyckas få mer av verksamhetsdriven förvaltning i modellen, med just den enkla anledningen att nya objekt läggs till i den totala produktportföljen. Affärskrav och behov behöver tas in på ett snabbare och samtidigt stabilt sätt, för en lyckad leverans.

Modell närmare verkligheten

I grund och botten är det inget fel med en teoretisk modell som beskriver våra roller och vårt agerande, felet består ofta i att vi tror för mycket på den. Problemet är bara det att behovet har styrts om från att fokusera på IT Service Infrastruktur till att ”ta in” verksamhetsdrivna behov. Vi lägger alltför stor tro i det arbete och modell som utvecklats och skapats utifrån tidigare definierat behov, så att vi skapar problem i leveransen pga att dåliga prioriteringar mellan förvaltnings- och utvecklingsportföljen.

Exempel på detta är appar, som vanligtvis utgår från behov utanför företaget som ex att skapa konkurrensutrymme på marknaden.

En app är ett separat objekt ställt mot system, nätverk och plattformar som utgår från behov inifrån företaget.

En app behöver tas in i förvaltningsmodellen på ett annat sätt än ett system eller en plattform.

Modellen behöver därför utvecklas och anpassas närmare företagets verkliga behov.

Tre steg på vägen

Tydligt förvaltningsuppdrag gör att målstyrning för förvaltning och utformningen av en förvaltningsplan, ger stöd till förvaltningsorganisationen.

Modellens koncept sträcker sig över ”Upprätthållande” till ”Nyutveckling”, där förvaltningsobjekt finns definierade med förvaltningsuppdrag och förvaltningsplan. Förvaltningsorganisationen har en projektliknande form genom att den bygger på roller som bemannas från linjeorganisationen.

En organisations samlade mängds förvaltningsuppdrag beskrivs i en förvaltningsportfölj som utgör en del av organisationens uppdragsportfölj.

Vad har du för erfarenheter av förvaltningsmodeller och hur hanterar ni verksamhetsdriven förvaltning? Har du frågor gällande min artikel. Skriv gärna en kommentar och berätta vad du tycker och tänker.

//jancan001, Jannica Wahlund, @jancan-konsult.com, http://www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: