Koppla effektkartläggning till designfasen för att nå framgång

Projektgrupp

Designen av en slutprodukt är en av de viktigaste delarna för ett utvecklingsprojekt. Kravarbetet har lett till samlad dokumentation i en blandning av högt flygande önskemål till konkreta tankar av funktionalitet. Hur lyckas man med att omvandla denna dokumentation till att säkra slutprodukten?

Känslan av frustration brukar vara stark för projektledaren under designfasen av ett projekt. Designfasen, som handlar om att säkerställa slutprodukten så som den under ide/förstudien har identifierats, behöver vara fylld med energi i projektgruppen i syfte att lyfta fram innovativa tankar och lösningar. Problematiken som en projektledare oftast stöter på är att människor läser inte dokumentation som är tjockare än ett par sidor, även om det ingår i deras arbetsuppgifter att gör det. Här krävs ett genomtänkt arbetssätt för att nå fram med de samlade kraven.

Bakgrunden, vilka målgrupperna är och vad som är viktigt för dem behöver synliggöras. En programmerare som känner till syftet med det som utvecklas och vad som är viktigt för målgrupperna, kommer både respektera de gjorda designvalen och komma med förbättringsförslag. I presentationen för utvecklarna är det viktigt att lyfta fram och tydliggöra mönster som finns. Dessa kan ofta användas för att skapa designmönster, eller komponenter, som på ett effektivt sätt kan användas i hela lösningen.

Punkter som är bra att ha med i genomgång i designfasen är:

  • Designfasens värde, vilken betydelse har fasen för hela projektet och slutprodukten
  • Effektkartläggning
  • Berätta om målgrupperna och vad som är viktigast för dem
  • Gå igenom principlösningen
  • Gå igenom de viktigaste funktionerna
  • Följ upp mot principlösningen och se hur mönstret ser ut
  • Identifiera gränssnittskomponenter
  • Gå igenom arbetssättet för hur ni gemensamt säkerställer ett bra resultat

Att gemensamt med hela teamet/projektgruppen diskutera ovan nämnda delar är viktigt, för att få fram insikten om hur projektet uppnår avsedda effekter. Att ha en öppenhet för förbättringsförslag, särskilt om de visar resultat mot avsedda målgrupper, bidrar till att få in dynamiskt tänk i gruppen. Kvaliteten på slutresultatet blir mycket bättre om vi alla hjälps åt.

Vad har du för erfarenheter av projektledning och hur hanterar du arbetet inom designfasen? Har du frågor gällande min artikel. Skriv gärna i en kommentar och berätta vad du tycker och tänker.

// jancan001, jannica Wahlund, @jancan-konsult.com, http://www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: