Finns användaren med i IT strategin för nästa generations arbetsmiljö?

generationy

År 2025 är 75% av världens arbetskraft födda 1985 eller senare. Vet du vilket IT stöd ”Generation Y” vill ha?

Tillsammans med vinnande “Best Practice“-metoder och unika kompetenser har företag och organisationer gjort ITs leverans enklare, smidigare och smartare, vad det gäller infrastruktur och processer. Idag erbjuder marknaden kompletta och standardiserade outsourcing tjänster för alla IT-funktioner och IT-stöd för alla processer.

IT-utvecklingen går framåt i rasande takt och skapar nya krav på IT-avdelning och IT-miljö. Den nya arbetsplatsen sätter människan i fokus och att möjligheten för att kunna arbeta när man vill, vart man vill och hur man vill, är en självklarhet för Generation Y.

Generation Y ställer krav på flexibla och enkla lösningar.

Inom de ämnen som driver mitt fokus och intresse ligger såväl Förvaltning som Nyutveckling, inriktat mot leveranser av tjänster som Självbetjäning och Appar mot olika anknytningsformer. Detta är bara en del av det stora ”framtids” perspektivet som behöver, enligt min mening, utvecklas och bli mer framtidsäkrat för kommande generationer krav på flexibilitet och enkelhet.

Exempel jag ser och hör diskuteras som ett orosmoln för olika organisationer och företag är; Hur skapar vi en flexibel och verksamhetsdriven organisation där vi kan möta upp den nya användarens krav i arbetsmiljö? Hur säkerställer vi att utvecklingen vi har identifierat idag, drivs av framtidens möjligheter med långsiktighet?

Trotts denna insikt hos många företag, ser jag få anpassningar som tas med i perspektivet på långsiktighet. Att det finns ett gap mellan strategi och operationell nivå inom företag är inget nytt eller unik, fast det behöver hanteras för att undvika stora och onödiga utvecklingskostnader om 5-10 år. Kostnader som redan idag kan tas för att framtidssäkra företagets IT-leverans och arbetsmiljö.

Att utveckling går vidare, vet vi – och det är därför viktigt att ta in nästa generation i företagets IT strategier. Är ni redo?

Hur har ni framtidssäkrat er IT organisation och verksamhet. Finns Generation Y med i era strategier? Vill ni komma i kontakt med JanCan och diskutera detta vidare eller tillsammans med mig se över era möjligheter, så lämna en kommentar eller kontakta mig via mail: Jannica.wahlund@jancankonsult.com, 076-70 90 664

//Jancan001, Jannica Wahlund, http://www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: