Dagens verksamhetsutveckling ställer krav på närhet och tillgänglighet

Inom verksamhetsutveckling idag, är strategi och planering lika högt aktad som för tidigare år. Skillnaden är att idag är verksamheter betydligt mer medvetna om den höga hastighet som utvecklingen inom främst IT och Telekom rör sig med, vilket påverkar fokuseringen på verksamhetens utveckling. Idag kräver verksamheter tydlig marknadsstrategi och marknadsplan för att lyckas.

Många inriktar sig på sociala medier som ett effektivt verktyg inom marknadskommunikation. Och många webbplatser för sociala medier underlättar för företag och organisationer med att annonsera, lägga ut kampanjer samt annan form av brandings på sina webbplatser, genom interaktiva metoder och lämpliga verktyg. Sociala nätverk har snabbt blivit kärnan i våra liv och de flesta av våra dagliga kontakter äger rum på sociala networking sites som ex Facebook, Flickr och Twitter.

Utveckling av mobila brandings och program spelar en allt mer viktig roll för såväl företag som privatpersoner. Tio år tillbaka brukade människor på internet kurser för att lära sig skicka e-mail, skapa layouter utifrån tagna fotografier eller andra liknande uppgifter. Sociala medier erbjuder idag större möjligheter genom sitt interaktiva sätt att tillhandahålla tjänster i form av olika funktioner på olika plattformar. Från Twitter liksom mikro-blogging plattform kan du bli ansluten med tusentals användare samtidigt. Det började som en vurm bland den nya generationen men har nu skett ganska aggressivt eftersom de flesta av online företagen utnyttjar de möjligheter som sociala plattformar tillhandahåller.

Vi ser även en tydlig trend inom området att företag och personligheter/varumärken skaffar sig en egen app. Mycket attraktivt då vi pratar om tjänster som kan dras tillfördel via ex mobilen eller annan anknytningsform som Ipad, istället för att bli hänvisad till sin ordinarie arbetsplats. Även om de flesta idag har tillgång till laptops/bärbar dator så är behovet av närhet och tillgänglighet oerhört stort.

Och visst – det finns väll ingen människa som sitter uppkopplad 24*7, men att det ges möjlighet att alltid vara kontaktbar väger däremot tungt inom vårt samhälle idag. Frågan är – hur länge orkar företagen följa utveckling? Vad blir kostnaden för den ständiga utvecklingen av nya appar eller andra interface för slutanvändaren? Tar företagen tillvara på den kunskap och kompetens som blandas och tillhandahålls ute på sociala medier?

Min konsensus av detta är att företagen behöver ha en väl utvecklad och ständigt aktuell strategi för sin verksamhet, att driva utveckling mot. Företagen behöver förbereda sig på att tappa kompetens om inte detta tas tillvara inom organisationen (Knowledge Management). Modellen för företagen att driva produktutveckling behöver formas så att den blir snabb effektiv och följsam mot övrig utveckling inom ex IT och Telekom. Kraven på företagen idag är att fånga slutanvändarens behov av närhet och tillgänglighet – lyckas man med det, då har man bra förutsättningar att fortsätta med sin verksamhetsutveckling.

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancan-konsult.com, http://www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d