Användningsfall en metod för tydliggöra krav ur ett användarperspektiv

slutresultat

Att ta in användningsfall i kravanalys arbetet vid ex utformning av nytt verktygsstöd, förbättrar dina chanser att utveckla stödet för de verkliga behoven.

Verktygsstödet blir således anpassat från användarens perspektiv, istället från verktygets grundkonfiguration.

De vanligaste användarfallen utgår i från

”Användaren önskar…”

”Användaren vill …”

”Användaren behöver …”

”Användaren kan …”

Sammanställning av användarcase är allt vanligare inom utveckling och förändringsprojekt, där användaren är tydligt definierad.

Brukar du jobba med casemetodik likt användarfall i dina projekt, eller inom ditt företags utveckling. Vilka erfarenheter har du av användarfall? Jag tar gärna del av dina kommentarer, tankar och ideer.

 

/Jancan001, Jannica Wahlund, jannica.wahlund@jancankonsult.com

Lämna ett svar