Ett IT projekts karaktärer

images

IT-projekt är inte annorlunda från teknik, forskning eller ett affärsutvecklingsprojekt. De kräver goda ledaregenskaper, finansiella prognoser, förberedelse, fokus, och summa summarum bästa praxis för projektledning.

Och ändå har vägen under det senaste decenniet, för att hantera IT-projekt har varit kantig, med problem och egenskaper som gör dem något “annorlunda” från andra “industriella projekt” (även om i slutändan, de avsedda användarna är samma). En graverande statistik för IT-branschen är graden av misslyckande i sådana projekt, närmar sig 50 % eller mer jämfört med några få procent för de flesta branscher. (Källa; Visittask.com)

Det kan tyckas märkligt att definiera egenskaper på ett projekt, men faktum är att alla projekt är unika. Och för att lyckas med det förväntade resultatet behöver man identifiera projektets karaktär för att förstå skillnaden mot andra projekt.

Låt oss diskutera de tre viktigaste problemen .

För det första är det svårt att definiera kravspecifikationer från kundens krav redan från början – projektledaren behöver en interaktiv process för att säkerställa att användarna är bekväma med den föreslagna lösningen innan utveckling startar. Problemet uppstår eftersom slutprodukterna från IT-projekt (mjukvarulösningar, business intelligence lösningar, etc.) är mycket interaktiva.

IT-branschen producerar undantagslöst interaktiva lösningar som måste fungera till 100 % med en tung last av användare, och denna typ av tryck och höga krav finns inte på samma sätt inom andra branscher.

Andra är att IT projekt oftast är iterativa och inte steg-för- steg. Under en iterativ metod som PDCA-cykeln är, förväntas en projektgrupp hantera ofta flera faser samtidigt. Detta ger en fördel i förfining av varje steg, fast ställer samtidigt höga krav på ledningsförmåga inom projektet.

Fördelen med detta är att den inledande fasen blir kortare, och kan i tidigt skedde avgöra rimligheten i måluppfyllnad för projektet. Projektet kan avstyras utifrån att kundens idé blir för dyr att genomföras. Inom IT projekt förstärkts innebörden av ”Tid-Kostnad-Kvalte’”.

Tredje, eftersom IT-projekt innebär en hel del osäkra parametrar från användarens synvinkel – det finns alltid en risk för att förändring i kraven tillkommer. Detta är en av de främsta orsakerna till att slutleveransen av ett IT projekt blir mardrömslik, då höga kostnader inom projektet har tagits men upplevelsen av slutresultatet från användarens perspektiv har blivit helt åsidosatt med anledning av ”de nya ” kraven.

För att utvärdera effekten och användbarheten för en slutleverans från ett IT projekt, kan detta exemplifieras genom såkallade användarfall. Detta arbete bör finnas med redan i inledningsfasen, för att följas upp och verifieras löpande under projektets gång.

IT-projekt är inte katastrofer som väntar på att hända. Istället, liksom andra branscher, har de också sina egna specifika egenskaper som ger projektlednings principer en långt större betydelse än vanligt. Genom att vara medveten om ett IT projekts typiska egenskaper så kommer ett misslyckande ligger längre bort än vad många förespråkar inför uppstarten av projektet.

//Jancan001, jannica.wahlund@jancankonsult.com, http://www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: