Agile & Lean ett sätt att skapa delaktighet, förståelse och engagemang

Inom produktutveckling och projektledning så finns modeorden ”Agile” & ”Lean”, i det dagliga språket. Orden står för ökad effektivisering samtidigt som upplevd kundvärde behålls. Frågan är vilket arbete som ligger ”bakom” dessa ord.

kanban

Som tidigare nämnts baseras ”Agile” & ”Lean” på bevisat framgångsrika metoder inom produktutveckling och projektledning, som under de senaste fyra decennierna har utvecklats till vad de är idag. Skälet till att dess popularitet idag, är att de förklarar varför de bakomliggande principerna fungerar; de skapar ökad delaktighet, förståelse och engagemang i det arbetsflöde som finns.

Användning av exempelvis ”scrum” och “Kanban”som metod inom ex projekt ger deltagare i projektet större utrymme att bidra med kunskap och erfarenhet på ett tydligare sätt än tidigare mer konservativa metoder.

Så vilka är principerna som bör läggas på minnet beträffande ”Agile” & ”Lean”?

–          Som i de flesta sammanhang när det handlar om att arbeta i grupp eller team, så bör delaktighet vara tydlig princip. De som skall genomföra arbetet bör involveras i tidigt skede för att känna delaktighet. I alla projekt finns det sk ”Sleeping tigers”, dvs personer som behöver mer tid än andra att identifiera sin betydelse, bidrag och verkan. Så låt personer som ska agera i arbetsflödet, vara involverade tidigt i planeringen. Det finns en enorm kapacitet i en grupp att lösa problem om dessa tillåts arbeta gemensamt.

–          Transparens och tillgång av information har stark betydelse för att undvika detaljstyrning från projektledaren. Att skapa tillgång till information (genom kommunikation), för alla åtaganden inom arbetet, skapas kontroll och på så sätt undviks detaljstyrning. Detaljstyrning (eller synligt kontrollbehov) från projektledaren skapar osäkerhet i en grupp, vilket i sin tur leder till tappat engagemang. Detta är en oundviklig konsekvens i all form av grupp/team känsla.

–          Synlighet i arbetsflöden och processer, är A och O för ett framgångsrikt projekt. en av de viktigaste uppgifterna en projektgrupp, en projektledare eller annan form av målstyrt arbete är att ha förståelse. Är det tydligt hur flöden och processer ser ut, eller hänger ihop, skapas insikt. Genom att arbeta med scrum eller kanbantavlor antingen genom whiteboards, eller idag än mer vanliga digitala planeringsverktyg, synliggörs allt arbete som behöver utföras, vem som gör vad och vad som är klart.

Att skapa ett arbetsätt som utgår från ”Agile” och ”Lean”, uppnås delaktighet, förståelse och engagemang som resultat. Genom den enkla principen att med insikten omvandlas tanken hos människan till förståelse. Med förståelse skapas engagemang som blir styrkan i ett projekt.

Hur driver du arbetet inom ditt företag grupp eller team? Arbetar ni med Agile och Lean?

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancankonsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: