Moile App Portfolio ett stöd för företagets strategi gällande marknadskommunikation

IT Application Portfolio Management (APM) är en praxis som har vuxit fram i IT organisationer sedan mitten av 1990-talet. Application Portfolio Management försöker använda lärdomarna från den finansiella portföljhanteringen för att motivera och mäta de ekonomiska fördelarna av varje program i jämförelse med kostnaderna för programmets underhåll och drift.

I många organisationer är värdet av att utveckla denna typ av överblick, en koppling för analys och bedömning av risker samt framtida investeringar. Tillväga gångsätten är flera precis som de stödjande verktygen. Principerna är dock de samma att med grundlig inventering skapa kontroll och struktur av underhåll, innehåll, kopplingar, ägare mm.

Mobile* Application Portfolio

Med appens intrång på marknaden och med det höga marknadskommunikationsvärde som appen idag har, blir det allt viktigare för företag och organisationer att se över sitt utbud och erbjudande av appar. Märkväl varje anknytningsform har sitt eget värde vilket inte är fångat i appen.

Business Case för APM

Många undersökningar har gjorts och de flesta pekar på samma resultat, ”Företags IT budgetar spenderar närmare två tredjedelar eller mer av sina budgeter på löpande drift och underhåll”. Vanligt är att organisationer har flera system som utför samma funktion vilket leder till ex dubbla kostnader och otydligheter i företagets produkterbjudande. Oberoende av dupliceringen behöver varje app regelbundet driftsäkras, underhållas och redundansen ökar komplexitet och kostnad.

Att använda portföljen i syfte att samla information om varje app som används i företaget där kostnader för att bygga och underhålla programmet, underhållandet av affärsvärdet samt den förväntade livslängden, vävs sammanför att kunna koordineras och kontrolleras. Med detta arbetssätt är strategin för företagets app ett allt tydligare redskap för företagets marknadskommunikation.

Min konsensus av detta är att företag bör ha en väl utvecklad och ständig aktuell app portfolio för sin verksamhet, att driva utveckling mot. Modellen för företagen att driva produktutveckling behöver formas så att den blir snabb effektiv och följsam mot övrig utveckling inom ex IT och Telekom.

Har du synpunkter, kommentarer eller vill dela med dig av dina egna erfarenheter, använda formuläret nedan eller hör av dig via mail.

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancankonsult.com, http://www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: