Finns det beroende mellan KM och UX? Hur ser då detta ut?

UX

Den tekniska utvecklingen inverkar i principer för UX. KM bygger på data och kunskap som utvecklas och delas. Tillsammans har de ett symbiotiskt förhållande.

Under den senaste veckan har jag aktivt följt en dialog gällande KM och UX. Dessa bägge delar är av stort intresse från min sida och jag har därför svårt att undvika att dela med mig av mina egna tankar och reflektioner inom ämnet.

Till att börja med bör vi slå fast skillnaden mellan kunskap och data. Den korta och mer exakta definitionen av en sådan skillnad är;

Data svarar på ”Vad” och Kunskap på frågan ”Hur”

  • För att hitta fakta (data) – sök i databasen
  • För att veta hur man gör – sök i kunskapsdatabasen

Tillsammans bidrar KM till att information sammanställs och erbjuder en förbättrad paketerad information på såväl frågan Vad som Hur.

Knowledge Management (KM) handlar om att utveckla och dela information, medan UX (User Experience) fokuserar på att optimera leveransen av information och kunskap.

KM kan beskrivas som en potentiell drivkraft och UX själva fordonet.

UX och KM behöver varandra för att lyckas, de har ett symbiotiskt förhållande.

UX utan KM är ett vackert skyltfönster utan innehåll.  KM utan UX är som ett mörkt dammig bibliotek där allt är organiserat men inte tilltalande.

För att sprida information (oavsett om det är data eller kunskap), måste du förstå hur din publik och målgrupp tar emot och hanterar informationen. Det finns inga givna regler för detta, men det finns där emot principer som utgår från vilket format informationen presenteras. Det är dessa som inbegrips i UX. Exempelvis finns principer för UX gällande mobil, Ipads, PC eller tryckt material.

UX inbegriper principer som färgsättning, font, struktur och design. Principer följer och utvecklas regelbundet mot den tekniska utvecklingen.

Hur ser nästa populära anknytningsform ut efter mobil och Ipads? (Jag har tidigare skrivit om trender gällande app utveckling och hur trenden pekar på ökad användning av mobiler och ipads).

Tillsammans kan UX och KM presentera information organiserat, i sitt sammanhang, i ett intuitivt, lätt tillgängligt och tilltalande format. KM bidrar som bränsle till det ”vrålåk” som just du och ditt företag satsar och har satsat på för att utveckla och dela information.

Att det finns beroenden mellan KM och UX står klart och resultatet utgår ifrån valet av teknik eller format.

Vilka erfarenheter har du inom detta område, har du dragit några konsekvenser gällande KM och UX? Jag delar gärna dina åsikter, kommentarer och synpunkter kring detta.

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancankonsult.com, www.jancan-konsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d