Förändringsledning ur ett effektivitets- och strukturperspektiv

motstrommen

Förändring kan vara för många något som kittlar, känns utmanande och spännande. Medan andra tycker det är läskigt och skapar oro. Det är fullt naturligt och inget konstigt med det, eftersom vi drivs av våra egna och högst personliga värderingar.

Hur skapas ett innovativt klimat där kreativitet och måluppfyllelse för framtidens möjligheter står i fokus?

Där jag befinner mig idag finns ett klimat för både innovativt beteende och stöd för att skapa möjligheter för framtiden. Inom tidigare anställningar och uppdrag har känslan ibland varit att ”mödan är inte värd”, att utveckla och driva förändringar inom den egna organisationen. I en organisation där hjulspåren för hur utveckling och leverans har blivit för djupa, så räcker inte alltid den goda viljan, från ledning och medarbetaren, till.

I en organisation där viljan att driva utveckling och skapa målmedvetenhet hos samtliga medarbetare finns noterad i strategin, behövs känslan av att varje person bidrar till att göra just företaget framgångsrikt. Hur ska organisationen bäst vara rustad för att möta den framtiden är frågan.

Mina erfarenheter och tankar kring detta leder till följande tips;

  • Låt inga av tidigare ”dåliga” leveranser skapa hinder för något som kan förändras till att bli bra.
  • Arbeta fram målbild, ansvar och befogenheter samt planering och kontroll av resultatet mätt mot dessa.
  • Låt hela organisationen delta och bidra i förändringen; i syfte att ta fram det unika i varje medarbetare och på så sätt identifierar de specifika kvalifikationer i form av egenskaper och kunskaper som respektive människa har, för att lyckas och nå framgång.

Resultatet att jobba utifrån dessa principer, blir att förändringen skapas ur ett effektivitets- och strukturperspektiv. Det ger även stort förtroende till ledningen att även i framtiden fortsätta utveckla organisationen samt driva små som stora förändringar.

Känner du att du ger dina medarbetare möjlighet att varje dag känna, att han eller hon bidrar till att göra just er organisation framgångsrik? Finns det en väl genomtänkt strategi för hur kommande förändringar ska föras ut inom er organisation? Jag delar gärna dina tankar, frågor och kommentarer kring detta.

//Jancan 001, Jannica Wahlund, @jancankonsult.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: