Intuitivt användargränssnitt – är det ett värde ”vi” saknar?

Enkelhet innebär att uppnå maximal effekt med minimala medel.

När upplevelsen i kombination med tid, kopplas ihop med användarens uppfattningsförmåga uppstår ett värde. Det värdet finns hos användaren själv, och handlar om hur mycket tid som spenderas på att lära sig nya verktyg istället för att lösa sina problem.

 

Vid sökning på internet kan man läsa många rapporter om diverse system, program och applikationer, där det betonas att ett ”intuitivt användargränssnitt” är viktigt.

Betydelsen nämns i många sammanhang – på sina hemsidor lockar företag som erbjuder applikationer med att deras produkt har ett intuitivt gränssnitt. Fast det talas väldigt lite om hur det är tänkt att detta intuitiva användargränssnitt ska se ut, hur man ska bära sig åt för att åstadkomma ett, eller ens vad som menas med att användargränssnittet ska vara intuitivt.

Förutom att det ska vara ”användarvänligt”.

Dagligen möter jag ordet ”användarvänlighet”. Det kan vara vid projektmöten och diskussioner med kunder om deras behov eller i dialog med kunder/användare som bedömer olika produkters funktionalitet;

  • ”Vi behöver förbättra vår användarvänlighet i Service Desken”
  • ”Produkten behöver ha ett användarvänligt gränssnitt…”

Men vad menar vi egentligen med ordet användarvänlighet? Vad händer om vi lägger till ordet intuitivt? Och vad är det vi vill uppnå med det?

Vad innebär egentligen nedan i förhållande till intuitivt användargränssnitt;

”The XX has a very intuitive user interface that is very easy to use. An extensive help file accompanies the application in case you require assistance”

Man kan tycka att ett intuitivt gränssnitt inte skulle behöva stöttas upp med en omfattande hjälpfil.

Användarvänlighet

Alla IT-system, webbplatser och intranät är ju tänkta att användas av människor. Det innebär att systemen ska vara utformade för att passa dessa människor så bra som möjligt och att de upplevs vara enkla, ändamålsenliga och effektiva att använda. Detta är vad användbarhet och användarvänlighet handlar om, upplevelsen och kvaliteten i användandet.

Huvudprincipen för användbarhet;

En sida bör vara förknippad med upplevelsen hos användaren. Kvaliteten står för värdet av sidan.

Intuitivt användargränssnitt

Till alla tidigare nämnda platser där användbarhet och användarvänlighet är aktuella värden, adderas ofta intuitiv till som ett riktigt modeord.

Vad står intuitivt för?

Enkelt sagt så handlar det om tid. Tiden till att vi förstår skapar upplevelsen.

Intuitivsida är millisekunder. Sekunder (högst ett par) innan vi förstått

Ointuitivsida är sekunder. Minuter innan vi förstår

Om vi ser det från användarens sida (eftersom vi pratar om användargränssnitt), så är tiden till vår uppfattnings förmåga i kombination med hur enkel (användarvänlig) upplevelsen är, som ger värdet.

Varför har exempelvis självbetjäningskanaler svårigheter att slå igenom som stöd till slutanvändaren?

Jo, som jag ser det så pratar vi alltför ofta inom organisationer om vilka ”kanaler” vi behöver för att förbättra vår support. Varje kanal pekar oftast på ett bakomliggande system eller plattform, där information och data samlas. Vi har ett inifrån och uttänk.

Om vi istället ser det från användarens perspektiv upptäcker vi att en självbetjäningskanal i användarens ögon blir ett nytt verktyg för användaren att använda och lära sig.

Nu förstår vi värdet bättre av att skapa intuitivt användargränssnitt.

Huvudprincipen för intuitivt användargränssnitt:

Upplevelsen i kombination med värdet bör kopplas mot användarens uppfattningsförmåga. Det främsta värdet är hur mycket tid användaren spenderar i att lära sig nya verktyg istället för att lösa sina problem.

// JanCan001, @jancanab.com, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: