Om du står inför svåra val och beslut eller verka för goda resultat, bör instinkten vara att arbeta med flera ledarstilar.

Forskning inom ledarskap och organisationsutveckling, (Hay/McBer), visar att effektivt ledarskap hämtar delar ur sex tydliga ledarstilar, varje del kommer från olika delar av emotionell intelligens. De effektivaste ledarna använder de olika delarna i rätt mängd i precis rätt ögonblick. Ett flexibelt förhållningssätt som kan vara svårt att sätta i handling, men den betalar sig snabbt i form av resultat. Och det allra bästa det går att lär sig!

Men hur?

Gåtan hur man blir en bra ledare och inte en dålig chef – är gammal som gatan. Det finns mängder av forum och nätverk som debatterar frågan. Men frågar du en affärsmänniska vad som skiljer en bra ledare från en dålig chef – så får du troligen svaret; ”En chef ger svar – en ledare ställer frågor.” det handlar om att bidra till ett resultat – ett coachande förhållningssätt.

Ledare lägger upp strategier och motiverar till resultat. En ledare stödjer en person eller en grupp till att nå resultat. En ledare förlitar sig på personernas egen potential och vilja till resultat. Genom att se personen med dess fulla potential och stötta för utveckling eller förändring, så ökar personen i fråga, självkänsla vilket bidrar i arbetet.

Skillnaden mellan god ledarförmåga och chefskap är att identifiera och utgå från olika ledarstilar. Att kunna balanser mellan ett coachande förhållningsätt och rådgivande stöd kan upplevas svårt, men är de facto grunderna i att verka om en kraftfull ledare.

Är du nyfiken på att höra mer om vad coachande ledarskap innebär. Lämna en kommentar eller kontakta mig på jannica@jancanab.com. Jag delar gärna med mig av mitt synsätt

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Kommentera