Att gå över ån för att hämta vatten – är ofta ett kostsamt resultat

Användbarheten är viktigt för att resultatet av gjorda investeringar vid införskaffning av nytt IT stöd, ska motsvarar de behov som finns inom verksamheten.

Det är ingen ovanlig situation och allt fler ses ta denna lärdom på största allvar. I dag finns det ett stort glapp mellan it-bygget som sådant och personerna inom verksamheten. Att it-system behöver moderniseras, utvecklas eller helt bytas ut i syfte att anpassas mot verksamheten, i samma takt som verksamheterna utvecklas är en självklarhet, fast dessvärre oftast ner prioriterat med orsak av de höga investeringskostnaderna.

Mindre och mellanstora företag har lättare att hantera risken då investeringen inte är lika hög men framförallt att organisationerna är mindre och beslutande personer befinner sig närmare verksamheten.

Idag tittar företag på redan etablerade it-system med tron att med det nya stödet kommer även redan utvecklade processer – redo att implementeras. Det är här de flesta begår sina misstag – att förlita sig på ”one size fits all”, kan orsaka större problem och konsekvenser än vad Business Case:t för investeringen tillåter.

Ett exempel att den svenska struktureringen av information är sällan samstämmig med ex den amerikanska samtidigt som kunskapen hos svenska leverantörer räcker ofta långt. ”Att gå över ån för att hämta vatten” – är ofta ett kostsamt resultat

För att ersätta eller utveckla verksamhetsnära it-stöd bör utgångspunkten vara konkreta strategier som utgår från hur verksamheten fungerar. Med detta skapas flexibla system och tjänster som enkelt bygger på hur olika delar hänger ihop.

Förändring har skett inom området – men det är fortfarande allt för ofta företag fokuserar på köp av tekniklösningar och inte verksamhetslösningar. Förändringen kommer att ses tydligt när ”vi” blir bättre beställare och sätter användbarheten i fokus.

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

En tanke på “Att gå över ån för att hämta vatten – är ofta ett kostsamt resultat

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: