Från infrastruktur till tjänsteleverans

Infrastruktur

Under de senaste 2 decennium har IT etablerats och explosionsartat vuxit till att bli affärskritisk och stödjande för samtliga delar inom företag och organisationer. Från grunden utgör IT idag en tätt sammankopplad infrastruktur av servar, applikationer, databaser och klienter som utgör de system och tjänste leveranser för interna och extern kunder. Kraven på förändringstakten blir allt högre samtidigt som antalet tjänster växer och blir alltmer komplexa.

En alltstörre kravmängd kommer in via användare/kund/slutanvändare direkt – och parallellt med det interna utvecklingsbehovet ökar även trycket på att hantera den alltstörre kravmängden in.

Under -80 &-90-talet drevs den största mängden av utveckling internt inom IT organisationerna, utifrån den problematik som internt blev högst prioriterad. Standardiseringen av produkter och infrastruktur stod högt i kurs, detta då beställaren ofta var den interna IT organisationen. Idag finns beställarledet ute i verksamheten och organisationen, vilket ger större möjligheter för kunder att ha en direkt inverkan i utvecklingen.

Utmaningen

Utmaningen som ofta framstår hos en IT-organisation, i nutidens förhållande till beställarledet är;

  • Göra mer med mindre (OPEX)
  • Återvinna istället för att köpa nytt eller bygga eget (CAPEX)
  • Nå förbättrad effektivitet och tillgänglighet
  • Tillgodose verksamhetens ökade mängd av förändringskrav

Många IT organisationer dras fortfarande med problematiken att frigöra sig från silos tänk och vrida det interna synsättet för att möta verksamhetens krav (och därmed indirekt kundernas). Upplevelsen visar sig ofta i form av konflikter mellan olika organisationsdelar och grupper, stress hos individer och ett växande hierarkiskt klimat inom organisationen med anledning av olika funktionella silos.

Vid effektkartläggning inom olika typer av företag med denna typa av problematik identifieras ofta behovet av att stärka och etablera metod för förvaltning – utveckling och leverans. Vanliga identifierade åtgärder är att utveckla modell inkl verktyg som bidrar till helheten och fungerar utifrån de enskilda organisationernas behov. Behovet av att ha aktuell information tillgänglig genom att automatisera informationsflödet ses som en del av navet i arbetet.

Utmaningen som ofta pekar på behov för IT organisationen blir en del av förändring för hela verksamheten.

Att klara av utmaningen

Den traditionella organisationsstrukturen med hierarkiska silors som byggts upp under inledande tiden av IT eran, har skapat ett klimat med begräsningar att nå samarbete mellan tvärfunktionellt och processorienterat. Detta grundar sig ofta på mängden av manuelltarbete och olika beroenden.

Ett växande behov är att få framtidens organisation på plats inkl stödsystem och processer. Detta för att klara av den fortsatta ökade globala konkurrensen. Målarbetet för denna förändring bör styras utifrån sättet att stödja affärsverksamhetens mål och visioner, dvs undvik fällan att spendera för mycket tid i att förstå nuläget – blicka framåt.

Personligen tror jag mycket på att grunden för att lyckas med en välfungerande och tjänsteorienterad leverans är att organisationen har kontroll på samtliga byggstenar (processer, system, organisation, infrastruktur etc) samt att de bidrar till tjänsteleveransen. Det bör finnas en strategiskplan för arbetet, som bryts ner i olika faser så att fokus tydliggörs. En annan del som är enligt egen erfarenhet mycket viktig är att ha ett välfungerande Service Management på plats – detta kräver i sin tur en tydlighet i roller och ansvar.

Att driva denna typ av förändring är för mig ett sätt att förädla företaget och verksamheten. Även om vägen är lång och komplex, så är mödan värd och det blir enklare när man tar stegen i rätt ordning.

Vilka erfarenheter har du kring detta? Är du intresserad av att dela med dig eller kanske hör mer? Lämna gärna kommentar, eller kontakta mig på jannica@jancanab.com

// JanCan001, Jannica Wahlund, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: