Service Culture

När varje enskild medarbetare lever och andas service lyfts synen på affärsverksamheten både internt och externt. Genom att arbeta metodiskt med företagets kultur i syfte att alltid ligga i framkant vad det gäller att följa marknadstrender, ”se” användaren och kundens behov och att skapa utrymme för innovation inom företaget, så kommer det att förändra kundens syn på ditt företag som leverantör.

Idag arbetar de flesta företagen efter olika ramverk för att hitta de mest effektiva modellerna för sin verksamhet. Min erfarenhet säger att i de företag där man vågar se till de mjuka bitarna, som inbegrips i företagets kultur, så leder det till;

  • Framgångsrika tjänsteorganisationer
  • Ökad kund och marknadsorientering inom hela organisationen
  • Förändringsarbete med kunden i fokus
  • Stärkta relationer och förbättrad kommunikation internt och externt

Att arbetet med införandet av ”Service Culture” är att bla arbeta med värderingar, mål och handlingsplaner. Detta är ett strategiskt arbete som behöver synliggöras inom samtliga led. Det kräver även ett starkt och bindande engagemang från ledningen. Utan stöd från ledningen tolkas inte de förändringar som är identifierade, till något viktigt. Och då faller korthuset samman. Det handlar om att lyfta fram vikten av arbetet med att skapa förutsättningar för samtliga medarbetare att få insikt och förståelse för företagets ”Service Culture”.

Service Culture för mig innebär att vrida interna perspektivet 90 grader, och skapa mervärde utav det synsätt som organisationen då har. Ett första steg i detta är att utveckla ledarskapet för att driva förändring. För detta finns effektiva modeller som ger stöd i utvecklingen av ledarskap och kultur, stöd vid införandet av tjänsteorienterad organisationsstyrning samt även utbildning och coachning i Service Management.

Inom arbetet med Service Management är ”Service Culture” en viktig del att förändra och arbeta med. Vi har en förmåga idag att driva projekt och förändringsarbeten i syfte att uppnå snabba resultat. Med det långsiktiga perspektivet är alltid företagets kultur A och O för att nå framgång. Denna form av förändring behöver även få ta tid – att se över företagets värderingar och därefter ge möjlighet till medarbetare att reflektera, kräver sin tid. Den effekt jag sett där företag låtit detta verka är enorm – så varför tar inte fler detta på allvar?

Vilka erfarenheter har du inom detta område? Vad anser du om Service Culture, är det en del av Service Management? Jag är intresserad av dina tankar och erfarenheter. Kommentera gärna eller hör av dig till mig på jannica@jancanab.com.

//JanCan001, Jannica Wahlund, www.jancanab.com #jancanab

image_jancankonsult
image_jancankonsult

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

En tanke på “Service Culture

Lämna ett svar

%d