Ledarskap på arbetsplatsen: Vikten av att identifiera sina kärnvärden

Nytt år och nya utmaningar står framför dörren. Att leda ett team, en grupp eller en större avdelning kan vara riktigit roligt, men vi vet både du och jag att det är även riktigt utmanande ibland. Att se till verksamhetens mål balanserat mot personalen och medarbetarens välmående är en viktig del i vårt arbete och tillhör därför vårt ansvar. Så vad är kärnan i vårt ledarskap?

Ledarskap på arbetsplatsen; Vad är kärnan inom ledarskap?

Kärnvärden definieras som det som vi tycker är de viktigaste aspekterna av vilka vi är och hur vi behandlar andra. Inom ledarskap på arbetsplatsen handlar våra kärnkomponenter om principer och hur vi förhåller oss till dessa visa vad som påverkar oss och hanterar vårt ledarskap dag till dag.

Alla ledarstilar är olika och på så vis olika effektiva. En effektiv ledare vet att människor behöver något grundläggande från sin chef för att prestera på topp och alla människor är och har olika behov, därför är utmaningen för en effektiv ledare att vara flexibel och anpassningsbar. I de flesta fall beskrivs denna typ av chef av sina medarbetare och personal som ”En person som lyssnar”

Kärnan inom ledarskapet är inte ett uttryck utåt. Faktum är att ledare som går omkring säger, “Jag värderar integritet” hela tiden kan vara misstänkta för många och starka uttalanden. Effektiva kärnkomponenter arbetar bakom kulisserna. Som ett operativsystem på en dator. Du vet att det fungerar eftersom program fungerar. Kärnkomponenterna är som grunden till en byggnad. Och som en byggnad, är vår ledarskapsförmåga bara så bra som grunden det är byggt på.

Fördelarna med att kunna ”sitt ledarskap”

Så, vad gör vi? Bra låt oss börja med att bestämma vad vår kärnvärde är och vad det borde vara att främja positivt ledarskap på arbetsplatsen.

Varje ledare bör ställa sig frågorna, “Vilka är mina kärnvärden? Vilken typ av ledarskapsvärderingar kommer att skapa den mest produktiv arbetsmiljö där människor kommer att utföra sitt bästa? Vilka grundläggande ledarskaps föreställningar har jag om människor som påverkar hur jag behandlar dem och hur jag hanterar dem? “Utan en god förståelse för våra kärnvärden, kommer vi att vara än mindre effektiva ledare dömda att lida av medioker ledarskapsförmåga.


1. Trygghet

När personer ser sin chef/ledare visa ärlighet och ett starkt engagemang för att lösa problem, situationer eller andra typ av frågor visas en stabilitet och trygghet kring arbetsplatsen. Dom vet att deras chef/ledare inte kommer skakas när svåra beslut måste tas. Dom vet att deras chef/ledare kommer stå upp för sin personal och stötta dem i olika lägen. Grunden till detta är att chefen/ledaren är trygg i sig själv. En viktig kärnkomponent till detta är att ”lyssna” till dina medarbetare och personal. Lyssna på vad dom har att säga – tala inte om vad du tycker.


2. Ärlighet

Ledare med stor kännedom om sig själv och sina egna värderingar, har lättare att vara ärlig. Med ärlighet innebär att skapa en balans och förståelse mellan sig själv och sina värderingar ställt mot den person du möter. Det handlar om att balansera ditt lyssnande med acceptans för din medarbetares behov, så att du som ledare inte tvingar på dina egna värderingar på en annan person. Sker detta så faller hela grunden – ett fundamentalt misstag i att inte kunna lyssna in andra människors behov sker och då skapas oreda i förtroendet mellan två människor.

3. Ansvar och handling

Precis som i en byggnad är grunden, ”kärnan” till hur väl vi kommer trivas i vårt ledarskap. Flera jag har pratat med nämner att ”framgång” är viktigt för att trivas. Men vad står då framgång för?

Är det att uppnå ett ekonomiskt lyckat resultat; för företaget eller för dig själv? Är det att redovisa flest genomförda projekt (eller annat mätvärde) från din gruppering eller är det din personals välmående? Är det att kunna ta semester med ett rensat skrivbord?

Oavsett så handlar ett effektivt ledarskap om att se till helheten. Och i det även kunna sätta begränsningar för vart ansvaret ligger. En vanlig förekommande situation är att vi vill påvisa vårt ledarskap genom att ta ett större ansvar när det gäller att våga ta beslut, men saknar effektivitet när det kommer till handling.

Att väga in ansvar och handling för sig själv och gruppens välmående är viktigt som ledare. Att våga delegera ”Ansvar och Handling” till medarbetarna är därför en kärnkomponent inom ”ledarskap på arbetsplatsen”. Ansvar och Handling handlar om att se till verktyg du som ledare har för att dina medarbetare kan ta eget ansvar och handling för att uppnå de mål som ligger i linje med hela gruppens övergripande mål.


Så, en bra fråga att ställa dig själv och din ledningsgrupp är: “Hur mycket använder vi våra kärnkomponenter och hur mycket tillåts vi använda dessa inom vårt egna ledarskap?” Det kanske inte behöver sägas, men tror du inte att vi har sett alltför många exempel på ledare som saknar ”grunden” i sig själva? Är det inte uppenbart negativa inverkan dessa ledare har på sina människor och deras verksamhet?

Om ledarskap är bara så bra som grunden det är byggt på, bör en ledare ha en bas som är så stadig som en klippa. Att ha integritet inom vårt ledarskapsklimat på arbetsplasten ger oss denna stabilitet. Och med denna grund av integritet, i form av identifierade kärnan inom ledarskap, är en ledare redo att bygga sin unika ledarstil.

Vad är din syn på ”Ledarskap på arbetsplatsen”? Vilka reflektioner gör du på ledare och olika ledarstilar? Jag är intresserad av dina kommentarer och synpunkter.

//JanCan001, Jannica@jancanab.com, www.jancanab.com, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d