Hur blir man effektiv om man inte har tid?

Vart fjärde år borde februari vara påtagligt lättare, eftersom vi får en hel extra dag varje skottår. Men som vi alla vet gör den 29e februari ingen som helst skillnad, det är helt enkelt inte tiden som är problemet. 

Eric James skriver på bloggen ”Delivering Happiness” “I ens strävan efter att hantera de ökande krav som ställs, lätt blir att fokusera på tid”. Att förstå hur lång tid olika uppgifter tar och lista ut hur man kan få mer tid, som att allt skulle bli bra om man bara hade en extra timme per dag, blir att fokusera på fel sak. Det Eric James skriver, handlar om att se till den energi som vi alla har med oss, dvs. våra egna resurser för att använda tiden.

Det jag läser inspirerar mig, i mitt arbete som coach och förändringsledare, att se till de resurser som finns inom individen och organisationen. Det är påtalande ofta att inom en organisation, som inte klarar sin leverans, är fokuseringen på att ”hinna klart” starkare än att vara effektiv i sitt arbetsflöde. På samma sätt fungerar vi som enskilda individer – hur ofta upplever vi själva att vi inte hinner klart?

Att då och då lösa situationen genom att arbeta över eller ”lägga till en timme” för att hinna klart, kan vara för stunden en snabb lösning, men vad gör vi om vi hela tiden återkommer till samma situation? Hur många extra timmar har vi att lägga till?

Se till vad som förväntas – slopa allt annat

Att se till vad som faktiskt förväntas och göra en lista av göromål som brådskar och är viktiga för en själv eller sin leverans är ett första steg. I analys av vad som gör oss ineffektiva, påvisas oftast att vi lägger stor fokusering på s.k. syntetiska krav. D.v.s. sådant som är viktigt för andra och inte för en själv eller leveransen, sådant som gör att man gör sig upptagen i oändlighet.

Prioritera utifrån den egna viljan – den inre energin

När vi vet vad som förväntas för att klara av vårt arbete eller strävan genom en identifierad lista kan vi enklare se till vad som behöver hanteras, och vi kommer enklare att kunna prioritera vårt agerande och etablera en struktur som gör oss effektiva d.v.s. vi får en tydligare bild kring ”Vad” som behöver göras och ett naturligt förhållningssätt till arbetet.

Vi lyfter fram den inre energin genom att ”slopa” sådant som bara funnits som en börda inom oss eller vår organisation, genom att ta fasta på och prioritera de göromål som vi själva tycker är viktiga, som ger en energi och inspiration och leder till tillfredsställelse.

Organisera dina göromål och se till ditt agerande

När vi vet vad som behöver göras för att ”hinna klart” så kan vi enklare prioritera. Vi kan då styra vårt beteende så att vi agerar mer professionellt och mer effektivt. Vi blir helt enkelt snällare mot oss själva.

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d