Att få med de anställda på den utstakade planen – alignment of employees

I de flesta arbetsgrupper och team så finns det en mängd olika, delvis motstridiga åsikter om vart man är på väg och vad som är viktigt att uppnå. Senge (2006) säger att i en sådan organisation slösas mycket energi bort eftersom individerna kan arbeta oerhört hårt, men organisationen rör sig ändå inte i önskad riktning. Han menar att alignment uppstår när en grupp människor börjar fungera som en helhet och de olika individernas energi harmoniserar.

Att hantera en grupp individer med olika åsikter, kan ses komplicerat och svårt. Fast det handlar mestadels om att utreda värderingar och skapa gemensamma mål och syften. Ett arbete som underlättas av sk gruppcoaching.
Att arbeta med den gemensamma visionen, mål och att få individer komplettera varandras ansträngningar, är en viktig del inom “den lärande organisationen”.

Är du nyfiken på mer kring detta, så är du välkommen med dina kommentarer och frågeställningar via mall: Jannica@jancanab.com.

//Jancan001, Jannica Wahlund, http://www.jancanab.com,

Lämna ett svar