Värderingar som styrfaktorer inom företagskulturen

När jag för en tid sedan fick en fråga om att genomföra en analys på ett företag, i syfte att identifiera vart dom befann sig i sin förändringsresa och i strävan mot strategiska plan för företaget, så blev min första fråga; Är du, eller ni, medveten om vilka värderingar som styr detta företag?

Svaret jag fick var; ”Om du menar vilka värderingar vi har så,  JA,  det är tre stycken…….”.

Det jag insåg dåfyr är att detta företag likt många andra, brottas med problem som handlar om att få strategiska initiativ att fungera i operativ verksamhet. Det i sin tur handlade om att företaget hade skaffat sig en felsyn och insikt på hur psykologiska processer egentligen fungerar inom organisationer.

Vad har det med våra värderingar att kanske du tänker. Jo anledningen är att dom inte såg skillnad på beslutade värderingar och värderingar som verkligen styrde företaget.

Företaget tog heller inte ansvar för de processer som indirekt påverkar en organisations prestation, dvs psykologiska processer. Konsekvensen är lika tydlig som märkbar för ledningen, då man i dessa fall missar det mest väsentliga i arbetet med att driva och leda ett företag.

Grundläggande principer i ledningsarbetet av ett företags verksamhet och verksamhetsutveckling är beslutsfattandet. Beslutsfattandet gällande, som i detta fall värderingar, är ledningens ansvar. Det innefattar även styrningen och efterlevandet av besluten som fattas.  Arbetssättet och utveckling av värderingar bör genomsyra verksamhetens samtliga organisationsdelar.

Att identifiera och besluta om värderingar är ett långt mycket viktigare arbete än vad många anser. Värderingar inverkar på medarbetarnas tankar, känslor, beteenden och motivation. Värderingar styr därmed hur företagets energi och motivation, skapas och kanaliseras i företaget.

Värderingar i ett företag har stort inflytande också över normer. De normer som finns i vår sociala miljö styr hur vi uppför oss, tänker och känner. Den som styr normerna i ett företag styr därför också mycket av det kollektiva beteendet.

Påfallande ofta, vilket jag även såg vid mitt möte hos företaget som jag nämnde tidigare, ser vi att företag menar att de ”ordnat sina grundvärderingar”. Detta blir en rent formell procedur så länge ledningen också genom beteende och signaler inte styr efter grundvärderingarna. Gör man inte det skapar man fler problem än vad man löser. Förväntningar skruvas upp i organisationen, men infrias aldrig. Följden kan bli frustrerade och omotiverade medarbetare.

Värderingar behöver ha konsekvenser för toppledningen, övriga ledare och medarbetare. Grundvärderingarnas uppgift är ju bland annat att visa vad som belönas och vad som sanktioneras i företaget.

Jag menar att ledningen/ledaren ska styra och påverka  organisationen via strategiskt baserad och kulturell insikt. Men många ledare förlorar sig i rent operativa handlingsproblem. Mitt tips är att se över vilka normer och vilket beteende som betyder störst och ger största möjliga prestation i företaget. Följ upp och säkerställ att dessa normer följer de värderingar som företaget har. Styr dit kraften och energin finns, följ upp utifrån värderingarna! Involvera medarbetarna i konsekvenser som ev.  avsteg ger.

Lycka Till!!

Har du funderingar eller frågor kring detta? Hör gärna av dig till JanCanAB, Jannica Wahlund.

 

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: