Vad är betydelsen av ledarskap?

Vad är det som gör en arbetsgivare mer attraktiv till skillnad mot andra, och vad är det som får oss att agera utifrån en plan? I valet av tjänst/yrke/arbetsgivare vill vi ofta ta ställning till vilket ledarskap som finns inom organisationen samt närmast vår egen roll/tjänst, detta för att skapa oss en trygghet inom vårt arbete och framtid.

Ur ett organisatoriskt synsätt är ledarskap ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att leda andra människor, dvs påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan ses som en egenskap eller ett förhållningssätt som personer har eller väljer att anta gentemot andra människor.  

Att jämföra egenskap och förhållningssätt är ganska grovt, då det ena (egenskap) är ”något” som kan fåglarvara positivt eller negativt utifrån ett beteende som är djupt rotat i våra värderingar och det andra ett mer självvalt agerande som går att påverka positivt och negativt genom utveckling.

Ledarskap är alltså kopplat till personliga egenskaper och det förhållningssätt som man väljer i relation till andra. En tillsatt chef kan sakna vad som allmänt förknippas med ledarskap samtidigt som en (eller flera) medarbetare på golvet kan ha ett beteende associerat med ledarskap. Ledarskap är därför inte en position man tilldelas i ett företag, utan ett val av förhållningssätt som man antar i sin roll. Detta kan ses som skillnaden mellan formellt och informellt ledarskap, vilket även påverkar värdet som attraktiv arbetsgivare.

Personliga egenskaper går att påverka till en viss del genom personlig utveckling, detta kräver god självinsikt och vilja till förändring. Personligen anser jag att de arbetsgivare som vågar sats på sina chefer och ledare genom kontinuerlig ledarutveckling, kommer att stärka sitt varumärke som attraktiv arbetsgivare. Att satsa på utveckling och utbildning av sin personal resulterar i trygghet och tilltro inom hela organisationen.

 

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d