Att ta organisationen till ny nivå

Ett vanligt uttryck är att det som mäts blir gjort. Men det är att förenkla lite för mycket. Den som ställer sig på vågen och konstaterar att siffrorna är för höga vet att det krävs något mer än att bara mäta för att nå sin idealvikt. Men användningen av mått och mätning är nödvändigt för att åstadkomma bättre prestationer.

Många organisationer mäter en mängd faktorer. Men en effektiv mätmetod handlar om metoden stödjer arbetet som leder till förbättrat resultatet på sista raden. Organisationer är till och från under press för att sänka sina kostnader, samtidigt som förväntan finns att öka deras prestanda och resultat.

Utmaningen kan endast hanteras med objektiva och kontrollerbara fakta – beslut baserade på instinkt eller på ett företags traditioner är knappast lämpliga för att övertyga chefer eller andra beslutsfattande personer med resultatansvar. Med en mätmetod kan fakta för organisationen utgå från grundläggande nyckeltal med en benchmark-test, den klassiska jämförelsen av organisationers kostnadseffektivitet. Det är här vi finner mervärdet av att genomföra regelbundna mätningar av organisationen.SKILLS

Varför mäta mot mognad?

I allmänhet, mognadsmodeller utgör en skala för bedömning av det aktuella läget för organisationen och skildrar måltillståndets mognad, dvs det är i förhållande en referenspunkt. Hittills har de flesta mognadsmodellerna inte fokuserat på att ge ett kompletterande stöd i form av handlingsplan för att uppnå önskad mognad, utan enbart fokuserat på resultatet. Sådana modeller visar mängden av de framträdande karakteristiska delar inom vanligen organisatoriska områden, ex Hur nöjd är personalen?, Vad säger våra kunder? etc En mognadsnivå definieras av en uppsättning egenskaper eller kapacitet som kan mätas och utvärderas inom ett specifikt utvalt område. Den tar hänsyn till interna och externa aspekter som värderar organisationens mognad.

Om du jämför detta med olika metoder som finns för att gå ner i vikt, så kommer du hitta mängder av metoder som hjälper dig med resultatet att minska antalet kilo på vågen eller centimetrar kring midjan – inget fel i det, om det är enbart där du vill uppnå ett resultat. Om målresultatet fastställs mot exempelvis att kunna känna sig stark, smidig, och få en hälsosammare livsstil, så behöver flera faktorer/aspekter tas med i arbetet, och det är just här mognadsmodeller för en ex service organisation gör skillnad.

Dagens mätmetoder är också användbart för att förstå den nuvarande nivån på en organisation, mätt mot en standarduppsättning definitioner och i syfte att hjälpa organisationen att förstå vad de får och vilka affärsmål som kan uppnås genom att flytta till en högre nivå av mognad.

Fördelar med en mognadsmodell är: • Förstå värdet av organisationen och verksamheten, som levereras mot kund • Utvärdera en eller flera organisationers servicenivå mognad • Fastställa den önskade servicenivåns mognad som krävs för att uppnå ett affärsmål • Hjälper till att identifiera en handlingsplan för att uppnå den önskade mognadsnivån av organisationen

De sju områdena

  • Vision & Governance – Ser till företagets vision, inklusive värderingar och normer som är etablerade inom organisationen. Governance ser till hur styrmodell fungerar för organisationen
  • Styrning och strategi – undersöker hur strategin är utformad samt mål, målplan och kontroll över förbättringsarbete
  • Kultur, service och attityd – fångar information om hur samarbete, kundfokus, kommunikation och övervakning av leveransarbeten
  • Organisation, struktur – undersöker hur organisationen ser ut idag, inklusive relationer, roller och ansvar
  • Människor – ser till perspektivet människor, såsom kompetens (vilka färdigheter behöver stärkas), insikt och förståelse för pågående arbete och eventuell förändring
  • Processer – utreder processperspektiv vilken process fungerar och hur väl (servicebegäran, incidenter, problem, förändring, kunskap)
  • Produkter, teknik och verktyg – undersöker verktygs perspektiv, vilken teknik används idag och vilket/a stödsystem finns och hur väl de fungerar

Vilka erfarenheter har du av mätmetoder och modeller i syfte att uppnå önskat resultat? Finner du lösningen i andra tillvägagångsätt? Vad skulle du vilja kunna mäta idag, om du bara hade verktygen?

Hör gärna av dig till JanCan AB, eller lämna en kommentar nedan. Vi är intresserade av att höra vad du tycker kring detta.

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d