Alla förändringar är inte förbättringar – men alla förbättringar innebär förändring

Förbättringar möjliggörs genom att vi använder kunskap. Därför kan förbättringar baseras på att vi bygger kunskap och använder den på lämpligt sätt. Vilka tre frågor ställer Du för att se om förändring leder till förbättring? Hur agerar Du för att få dina närmsta med dig i din förändring?

När vi diskuterar förändringsarbete förutsätter vi oftast ett positivt resultat, i allas tanke någon form av förbättring. Målet är ofta tydligt men förändringens innebörd presenteras sällan som en ren konkret förbättring utan; ”det här är något vi måste, eller behöver göra, för att uppnå…..”

Att arbeta med förändringsledning innebär ofta att se till en större helhet och omvandla till direkta aktiviteter. Förändringsledning är ofta kritiserad pga olika faktorer. Fördelar och nackdelar kring förändringsarbete ligger just i hur aktiviteter koordineras i form av projektplanering och att inom förändringsledning hålls information kring förändringen inom en mer eller mindre uttala gruppering eller enskild person, som har (förhoppningsvis) fått tydligt mandat och befogenheter att driva arbetet.

Förändringsledning utgår normalt från en utvecklad process, eller så använder sig förändringsledaren av ett arbetsflöde där integration med verksamhet och organisation sker. Inget av detta är motsägelsefullt, utan enbart två olika perspektiv att se på förändringsledning.

Det finns flera personer som har skrivit och ritat modeller och metoder för såväl förändring som förbättringsarbete. T Nolan och E Demings är två utav dom, deras metodik bygger på testhjulet PGSA. Oavsett modell eller metod så är grundstenarna oftast de samma eller oerhört lika. Modellerna visar vad vi måste göra; sätta upp mål, mäta och ta fram idéer och förslag till att genomföra förändringar samt testa dessa. Förändring är något som vi alla berörs utav i vår vardag oavsett vad det handlar om jobb, privat, ekonomi, skola osv

Och fortfarande; ” Alla förändringar är inte förbättringar, men alla förbättringar innebär förändring”

Hur når vi då fram så att det vi behöver eller vill kunna göra blir en förbättring i slutändan? I min värld handlar det om att agera så att förändringen inte ligger isolerad inom särskild gruppering eller hos enskild person. Att leda ett förändringsarbete handlar inte enbart om att äga förändringen. Att leda förändring handlar om att dela med sig av information och kunskap som kan utvecklas till en förbättring med ökad förståelse och insikt.

Tänk själv;

Om du vill skapa en förändring hemma (oavsett om ni är två eller flera) men resten av familjen  inte riktigt förstår varför, hur agerar du då? Agerar du med eget mandat och försöker förändra utan att involvera dem? Eller tar du del av deras kunskap och lyssnar in, hur ser dom att ni kan få till en förbättring tillsammans?

En personlig förändring som drivs av personliga mål kan givetvis se annorlunda ut, men förutsatt att omgivningen förstår varför du gör den förändringen. Handlar det om att byta jobb eller förändra din livsstil i syfte att bli starkare och kan springa längre, så innebär det förhoppningsvis till en förbättring för dig fast också som en förändring hos din familj och vänner.

Och utifrån den aspekten blir det lättare att se till vilken information och kunskap som du kan inhämta från exempelvis din familj för att lyckas nå din förbättring. Så vad är det som skulle göra skillnad att genomföra förändring i ett företag eller organisation genom att dela information och kunskap?

Metoden att dela information kunskap handlar om att de behov (och i vissa fall problem) som finns i syfte att förändra, behöver analyseras ordentligt, se över vilka förändringar som behövs och vilka som passar bäst – därefter sätts planen för förändringen. Planen är den som besvarar frågan ”Hur”. Att börja med planen blir bakvänt, då riskerar man att inte se risker och problematik som kan uppstå. Det är inte heller säkert att förbättring uppnås med anledningen av att behovet inte analyserat ordentligt.

Det finns tre frågor som jag rekommenderar att alltid ha diskuterats och besvarats (helst skriftligt), innan förbättringsarbete påbörjas;

  1. Vad försöker du/ni uppnå?
  2. Hur kommer du/ni veta att en förändring är en förbättring?
  3. Vilka förändringar kan du/ni göra som kommer resultera i en förbättring?

Svaren kommer att ge en bild på vad och hur, som får helheten att följa med i förändringen. När dessa frågor även diskuteras inom fler grupperingar eller med fler personer än där faktiskt den direkta förbättringen avses, så kommer information och kunskap hittas och finnas tillgänglig för att underlätta hela resan.

Vill ni veta mer om förändring och förbättringsarbete, hör gärna av er till JanCan AB. Vi bidrar gärna på din eller er framtida resa till förbättring.

 

Lycka till!

 

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: