Ledarskap för alla

I en värld där snabba förändringar blivit en konstant, där både människor och verksamheter utsätts för hårt tryck att leverera resultat, blir ledarskapsutveckling med ett humanistiskt perspektiv en fråga om långsiktig hållbarhet och lönsamhet.

Ledarskap finns och utövas i alla sammanhang, ett sammanhang som inbegriper människan/individen, gruppen, organisationen, kultur, struktur och värderingar. Ledarskapet ses och upplevs som en formell roll på en arbetsplats eller inom en organisation. De facto är att ledarskapet finns överallt, att vara en bra ledare är inte längre enbart en avgörande kompetens för den som har ett chefsansvar. Vilken roll du än har i en organisation så kan du vara en ledare – och allt fler verksamheter inser att ledarskap och fungerande relationer är en konkurrensfaktor som påverkar resultatet på sista raden.

Vad händer i Sverige och i världen?

Idag ser vi hur världen genomgår utveckling som ställer höga krav på förändringar. För att organisationer och verksamheter ska orka och hinna med i utvecklingstakten som dessa krav har, så krävs ett annorlunda seende och ansvarstagande än tidigare. För att lyckas följa utvecklingstakten behöver nyskapande av institutioner och organisationer att ske, vilket leder till att vi behöver öka vår nyfikenhet och kreativitet. Ett mycket bra exempel på detta är Ann Helenius – IT Direktör på Stockholm Stad – som la ner hela sin IT avdelning, och skapade istället utvecklingsavdelning. Detta i syfte att se till vad medborgaren ville ha ut av sin stad. Hon menar att vi inte jämför det staden erbjuder med det som finns i New York eller Shanghai – nej, vi talar mer utifrån vad Netflix och Amazon erbjuder för tjänster.

Om nyskapandet av institutioner och organisationer är en viktig förutsättning för att få vår kreativitet att blomstra så är det minst lika viktigt är möjligheten att träffa andra kreatörer för att få inspiration och nya idéer. Det är det som gjort att kreativa människor i utvecklingsländer flytt sina hemländer till förmån för kreativa metropoler som New York och London. Men även här håller förutsättningarna på att förändras. Plötsligt är det möjligt att få motsvarande inspiration på helt nya platser.

Vi behöver börja se på vad vi vill och dra nytta av andras kunskap och erfarenhet –  inte begränsa oss genom att se till andra som exempel.

Resultat skapar vi tillsammans

I ett utvecklat land som Sverige tror inte sjuttio procent av alla medborgare att hemlandet kommer vara bättre i morgon än det är idag. Varför ställer jag mig frågan? Samtidigt som undersökningar om ”världens bästa land att bo i”, visar att Sverige låg länge i topp, men inte nu längre. Konstnären Michelangelo ska ha sagt att ”den största faran inte är att våra mål är för högt satta och att vi missar dem, utan att våra mål är för lågt satta och att vi uppnår dem”. Hur skulle Michelangelo ha tänkt kring begreppet – utvecklat land.

Ledarskap utövas alltid i ett sammanhang – ett samspel som inbegriper individen (oavsett formell roll), gruppen, organisationen  och dess struktur, kultur och värderingar. Resultat är något vi skapar tillsammans och prestationen blir ofta en konsekvens av våra relationer. VAD vi gör är viktigt – men HUR vi gör det är långt viktigare.

Att öka medvetenheten och närvaron för att kunna ta medvetna val, är en viktig del i utvecklingen inom ”det personliga ledarskapet”. Ett ledarskap som utgår från individen och kan ses viktig i samspel med andra och för relationsskapande tillit.

Ledarskapet är idag en kompetens som vi alla behöver kunna utöva. Börja dagen med att ställa dig frågan; ”Vad kan jag göra idag som bidrar till min utveckling/förändring”, avsluta dagen med att ”Vad gjorde jag idag för att utvecklas?” Du kommer ganska snart se att du har börjat få öppna ögon och ökat din nyfikenhet – ett bra steg i ditt personliga ledarskap.

//JanCan001, Jannica Wahlund, http://www.jancanab.com, jannica@jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d