Nulägesanalys ger insikt i verksamhetens utvecklingspotential

När förutsättningar och omvärld förändras med nya och högre krav behöver organisationen hinna med att utvecklas. Att analysera nuläget är ett effektivt sätt och ”vinnande koncept” för att driva utveckling av verksamheten

Vad och Varför om Nulägesanalys

Nulägechecklistsanalys är ett verktyg som främst brukar användas inom Förändringsledning och Projektledning. Verktyget avser stötta Strategiskt utvecklingsarbete samt nyttjas inom ledningssystem. Syftet och målet med en nulägesanalys är att identifiera vilken potential som finns och vad som behöver göras för att nå den.

En nulägesanalys är första steget av en förändringsprocess och syftar till att dels ge en välgrundad bild av nuläget för organisationen och samtidigt peka på prioriterade områden för utveckling.

Min erfarenhet inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning säger att initiering av ett utvecklingsarbete ofta kan ses som en ”bottenlös” uppgift. Vi utgår ifrån vart vi själva befinner oss och utifrån den information vi har närmst oss. I de organisationer där vi överstiger ett visst antal medarbetare (~20) , så är den holistiska synen av nuläget ofta svår att fastställa utan att genomföra ett analys arbete.

Detta kan också ses som en faktor till att det uppstår situationer mellan ledning och organisation av just den anledningen att organisationen har svårt att följa de strategiska initiativen utifrån det självupplevda nuläget.

Personligen förespråkar jag analys av verksamheten ur ett antal olika perspektiv;

 • Strategi
 • Vision
 • Mål och uppföljning
 • Organisation
 • Process mognad
 • Verktygsmognad
 • Kultur och Attitydsmognad

Detta i syfte att skapa en så bredd och fler dimensionellbild som möjligt, för att kunna ge rätt prioriterade åtgärder. Mognaden är alltid ett ämne som blir omdiskuterat, utifrån ”Vad är det som avgör mognaden”. Den enkla förklaringen som jag ser med mognadsanalyser är indikator på vart verksamheten befinner sig utifrån inverkan och påverkan av Globalisering, Digitalisering samt generell utvecklingsförmåga inom företaget.

Med en nulägesanalys finns inga rätt eller fel, utan bör ses som ett verktyg för att sätta utgångspunkten av sin verksamhetsutveckling.

Hur genomförs en nulägesanalys?

En del menar att nulägesanalys är ett projekt i syfte att insatsen skall bli resurseffektiv och driva mot önskat resultat. Jag menar att en nulägesanalys snarare skall ses som en mätning alternativt en ”Pre-study” i syfte att driva genom verksamhetsutveckling och förändring. Projekt som senare initieras utifrån nulägesanalysen kan tas om hand av process organisation. Att ha en tydlig fasindelning av sin verksamhetsutveckling förenklar såväl planering och kommunikation för organisationen att hantera den utveckling som ligger strategiskt.

I ett genomförande av nulägesanalys bör följande steg ske;

 • Självutvärdering
 • Informationsinsamling
 • Platsbesök & Intervjuer
 • Analys/Effektkartläggning

Beroende på genomförande tid (takt) bör sammanställning ske löpande mellan dessa steg.

Resultatet av en nulägesanalys kan (och bör) vara;

 • Nyttjande av erfarenhet och kunskap från liknande uppdrag inom olika organisationer
 • Identifiering av modeller och verktyg som direkt eller indirekt kan göra skillnad inom verksamheten
 • Identifiering av unika förutsättningar och anpassningar av strategiska utvecklingspunkter, för att nå bästa effekt
 • Ett direkt mätvärde att hantera och följa upp mål inom fortsatt utveckling samt operativt

Att en nulägesanalys gör skillnad sett till ”lyckad” eller ”mindre lyckad” verksamhetsutveckling är tydligt. Att vi som organisation behöver identifiera vårt nuläge är lika självklart som att vi följer upp vår personliga utveckling i form av träning eller viktnedgång. Vet vi inte vad vi utgår ifrån, hur vet vi då om vi har lyckats efter idogt arbete?

 

Vill du veta mer om nulägesanalyser och vad det kan resultera i – tveka inte att kontakta JanCan AB (076-7090664). Det går även bra att kommentera direkt i detta inlägg.

 

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: