Digitalisering vad har det för innebörd och vad innebär det

För företag som satsar på digitalisering finns det flera frågor att ställa sig; vad vill vi med den, vad är innebörden av digitalisering för oss och hur tar vi oss ann det nya? Svar som inte låter vänta på sig – frågan är om vi har gjort vår hemläxa först?

Frågorna kring vad och innebörd gälande Digitalisering är högst relevanta och hämtade direkt ur ett förändringsperspektiv som denna form av utveckling verkligen är. Det är tydligt att ordet ”Digitalisering” har stärkts under 2016 så att det nu känns uttjänat. Ordet har blivit utslitet innan det ens har nåt sin mening, är det många som tycker. Det jag ser är däremot att det finns ett värde i ordet som i större mening kan få samma effekter som Industrialiseringen eller jämföras med densamma.

Den digitala tekniken skapar hela tiden nya beteenden, behov och förväntningar. Detta är även grunden till Digitaliseringens innebörd. Det handlar mycket om beteenden och behov när vi tittar ur ett användarperspektiv som ex den extrema utveckling av appar som skett under senaste 5 – 10 åren. Under de år som app utvecklingen har skjutit i höjden ser vi hur vårt beteende har förändrats och därmed våra behov utifrån att vårt samhälle blir alltmer digitaliserat. Hur kan digitaliseringen bidra än mer till att vår vardag blir mer effektiv och vi kan dra nytta av det i vår vardag? Ta ett exempel som den bom ”Pokemon Go” blev under hösten – hur påverkas vi och hur kommer vi påverkas av ”lekfullhet” som alltfler företag erbjuder sina tjänster genom? 2017 kommer leda till att vi fortsätter attraheras av nya tjänster genom ökad lekfullhet, med syfte att öka vår digitala konsumtion. Det finns studier som visar att kreativitet och prestation stimuleras av lekfullhet och på samma sätt vill företag och organisationer presentera sina tjänster och produkter genom lek så att vi blir motiverande i vår konsumtion.

Hur påverkar digitala metoder effektiviseringen av vårt arbete?

Framåt kommer den digitala förändringen fortsätta inrikta sig mot behov och förväntningar kring vårt sätt att leva och våran arbetsmiljö. Detta är ett utvecklingsspår jag tror kommer bli starkare och tydligare under 2017, innebörden är effekterna av hur verksamheter tar sig ann den digitala tekniken genom att automatisera och effektivisera processer och därigenom arbetsflöden.

Vi har ännu bara sett början av den förändring som digitaliseringen för med sig av automatiseringar och jag anser att den stora förändringen som påverkar företagens verksamheter och organisationer, bara har startat,

Den nyfikenhet kring automatisering och digitalisering som jag tycker vi har sett under 2016 kan ses tudelad och ställer därför en hel del krav kring verksamhet och organisationsutveckling. Utvecklingen har väckt en hel del oro inom olika organisationer och verksamheter, då förändringarna som tagits vid har förklarats med att vi behöver blir effektivare vilket leder direkt till en tilltro om nedskärningar. Detta behöver ledningsgrupper bli betydligt skickligare på att hantera internt, för att undvika att oron blir stark och övermäktig.

Förändringar inom verksamhet och organisation

Vad vi vet idag är att vi kan och kommer kunna använda oss av digitala metoder för att effektivisera våra processer. Genom värdeskapande perspektiv och flöden så finner vi modeller som erbjuder ökad automatisering av vår leverans, vilket i sin tur leder till kostnadsbesparingar på sikt. Initialt har vi sett hur Knowledge Management har utvecklats och etablerats starkt inom ex produktutvecklingen idag. Förutsättningar för att dela kunskap och utbyta värde mellan verksamheter och organisationer har vuxit kraftfullt, vilket kommer att fortsätta utvecklas.

Givetvis påverkar detta vårt traditionella sätt att se på verksamhet och organisation – en struktur som håller fast i stabsfunktioner, men samtidigt låter leveransen av de samma ske genom en gemensam tjänsteleverans. Det vi ännu bara sett början till är hur bilden av den traditionella organisationsstrukturen med stabsfunktioner kommer att förändras. 2014 – 2016 har givit en försmak av detta och jag ser att de organisatoriska förändringsbehoven komma bli än starkare under 2017.

Utvecklingen kommer ställa krav på verksamheter att ha kontroll över sin leverans och sina direkta värden och för att kunna utnyttja den effekt som automatiserade processer medför. Behovet av att kartlägga processmodeller, informationsmodeller och verktygsmappning bör därmed öka. Behovet av att stärka Service Management inom verksamhet och organisation kommer fortlöpa, något jag kommer fokusera mer på i kommande blogg under december.

Att vi kommer fortsätta se en kraftig utveckling av nya digitala tjänster som syftar till att förenkla vårt vardagsliv är en del av digitaliseringen, att vi går allt starkare mot tjänsteleverans än vad som industrialismen skapade i form av produkter blir en tydlig eftersmak som vi inte kommer kunna säga nej till. Vi kan inte säga ”Nej” till den digitala utveckling som genereras och drivs av vårt beteende och förändringsbehov. Kommande generationer kommer att fortsätta utveckla teknik och nutidens digitala metoder utifrån deras perspektiv. Jag anser att vi behöver göra våran hemläxa genom att betrakta digitaliseringen för vad den är och skapa oss utrymme för förändringar som kommer påverka oss alla på fler än ett sätt. Exempel är att använda mobila lösningar i vår vardag på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Att våga bli digital kommer bli ett ledord framöver.

Har du tankar och funderingar kring digitaliseringen idag – eller har du kommentarer du vill dela? Hör gärna av dig till JanCan AB. Vi är nyfikna på vad 2017 kommer att erbjuda inom detta område. Det går även bra att använda kommentarsfälten nedan.

 

/JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: