Ledarskapet en viktig del för organisationer att arbeta inom målet för hållbar utveckling

Många äro de skolor som talar om ledarskap och utveckling. Hur vet vi vad som får vår organisation att växa och hur ska jag som chef få min personal att trivas och utvecklas? Vad blir avgörande i framtiden rörande ledarskapet?

När jag under veckan deltog vid en chefskonferens med ämne kring ledarskap, så lyftes behovet av det personliga ledarskapet som en stark faktor för hur man ska lyckas i sin roll som chef och ledare. Föreläsarna vilket var 4 stycken, lät oss deltagare få en bra beskrivande historia kring vad dom har gjort och hur dom har lyckats i sitt ledarskap. Förmågan att kunna marknadsföra sig själv som ledare är viktigare än någonsin, har vi den förmågan när vi klär oss en ledarroll? Och i vilka situationer är vi naturliga ledare?

Ledarskap har alltid funnits och kommer alltid att finnas, och i den värld av digitalisering och verksamhet och organisationsutveckling som vi lever i just nu så behöver vi stärka och förändra vårt ledarskap. Idag är behovet av att frihet och självständighet otroligt stark hos människor, vilket leder till att vi gärna söker oss efter något nytt. Vi drivs av spänningen kring förändring och betydelsen av att känna oss unika i våra roller/funktioner, samtidigt som vi behöver ha känslan av trygghet kvar. Dessa behov är av betydelse för människan och har därför en direkt inverkan i hur vi hanterar att vara och agera som chef och ledare.

Det personliga ledarskapet en viktig del inom kompetensutveckling

Att arbeta med kompetensutveckling är att se till hållbarhet inom organisationen. Ledarskapet är en kompetens att se till oavsett funktion eller roll. Det är tydligt att de organisationer som sätter människan i centrum när det handlar om utveckling, är även de organisationer som kommer att lyckas.

Ledarskap är ett stort begrepp där det ”Personliga ledarskapet” är det centrala. Personliga ledarskapet handlar om individens styrka och egenskaper, som kan komma ge direkt avspegling på utförandet av arbetsuppgifter i form av vilja och ansvarstagande. Det personliga ledarskapet ser till självkänsla och självkännedom. Det är även därför personliga ledarskapet är en viktig del när vi pratar om hållbarhet. Innebörden att satsa på det personliga ledarskapet är att sätta människan i centrum på en strategisk nivå.

Vi ser alltfler program läggas fram och drivas inriktat ledarskapet, vilket är ett stort steg för att verkligen kunna satsa rätt och uppnå resultat kring hållbarhet inom verksamheten. Genom att ta in ledarskapet i företagets utvecklingsstrategi, visar ledning och styrgrupp att man vill följa utvecklingen och arbeta med kända framgångsfaktorer på en strategisk nivå. En förändring som ses öka i medvetenhet inom flera företag. Företagens ledningsgrupper har flyttat delar av sitt fokus från börsnoteringar och resultat, och istället tittar mer på värden och värderingar inom verksamhet och organisation.

Hållbarhet och kompetensutveckling går hand i hand

Att hållbarhet en viktig ingrediens gällande kompetensutveckling, är lika självklart som när vi diskuterar frågor inom verksamhetsstyrning. Vi behöver ta in faktorer som påverkar helheten av våra sociala system och rikta vårt värde av utveckling mot det som gör oss starkare och stabilare. Därför är ledarskapet som kompetensområde viktigt.

Att vi under 2017 kommer se en ökad mängd möjligheter att utveckla de interna resurserna inom organisationen är tydligt, då fler och fler företag har börjat omforma sina insatser och strategiska planer gällande kompetensutveckling inom organisationen.

Hållhalbarhetbarhet är en styrande faktor inom många företag idag. Begreppet är en tydligt styrande faktor i de ”17 Globala målen”, som är satta och överenskomna på regeringsnivå mellan flera nationer. Målen är satta att arbeta med fram till och med 2030.

Hållbar utveckling är ett begrepp som slog igenom 1987 i samband med ”Brundtland-rapporten”, som handlade om att människans liv ska kunna genomlevas på en planet med begränsade resurser. Utveckling kring hållbarhet och diskussioner som förts från 1987 och framåt har utökat innebörden av begreppet med att se till hållbarhet i ekosystemen samt de sociala och ekonomiska utmaningar människan står inför.

Kommande generationer ställer krav på hållbarhet och har helt andra prioriteringar än vad vi idag är vana med. Vi fyller våra mänskliga behov på olika sätt vilket ställer krav på att vi har duktiga ledare runt omkring oss, fast vi behöver även bli bättre på att hantera vårt eget ledarskap. När vi ser oss själva, förstår vårt beteende och förstår vårt egna sätt att kommunicera, kan vi börja utveckla oss själva. Vi behöver förstå vilka vi är och sätta oss själva i betydelse, för att kunna utvecklas. De unga generationerna är duktiga på detta eftersom dom har med sig kunskapen av att reflektera. Den äldre generationen behöver denna form av kompetens utveckling för att inte bli omsprungna.

Att kombinera tidigare erfarenhet med ny kunskap är en given framgångsfaktor inom ledarskap, verksamhet och organisationsutveckling – lika given som att dagens företag vill och kommer satsa på hållbar utveckling under 2017.

Har du frågor och funderingar kring genomförande av personligt ledarskap, eller nyfiken på hur ett kompetensutvecklingsprogram kan se ut. Tveka inte att höra av dig till JanCan AB. Vi står redo med att hjälp dig och din organisation att komma vidare i er utveckling.

/JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: