Viljan att bli utmanad, är att gör skillnad som chef och ledare

Att vilja men inte våga är ofta ett hinder till att ta ett nästa steg. Viljan behöver utmanas och ses som ett stöd för att vi ska kunna göra våra framsteg oavsett om det är av privata intressen eller för en gemensam organisation eller grupp.

De senaste decenniernas ökade nyfikenhet och intresse kring chef och ledarskap, har skapat förändring kring tidigare konsekvent förankrade bild av chef och ledarskap. Inom ramen för ledarskapet har olika dimensioner målats upp varav det personliga ledarskapet ligger tydligt och centralt. Inför 2017 ser jag att frågan kring ledarskapet kommer lyftas till ett mer heltäckande perspektiv samt se till de olika relationer ledarskapet ställs inför som exempelvis medarbetare och organisation.

Vi ser ofta våra möjligheter inom det utrymme som finns för oss att drömma och våga sätta mål. Ett utrymme som vi sällan ifrågasätter eller arbetar för att skapa oss själva. När vi förlikar oss med de värdegrunder som är satta och uttalade, utan att ställa oss frågan; ”Vad innebär det för mig?”, så kan oärlighet uppstå mot oss själva. På detta sätt underminerar vi vårt personliga ledarskap.

Att ställa frågan till sig själv, innebär inte att ifrågasätta gemensamma värderingar för organisationen, det handlar om mod. Mod att hantera svaret för hur vi själva förhåller oss till värderingar som ska styra den organisation vi lever i, och på samma sätt identifiera vilka normer som vi personligen vill verka för inom den organisation vi lever i. Detta är en viktig del att som chef eller ledare hela tiden arbeta med inom den organisation eller grupp man verkar för.

Att göra skillnad som chef eller ledare

Som chef eller ledare i en hierarkisk struktur är kompetensen gällande värdebyggande normer för organisation viktig. Som chef eller ledare behöver vi ta ett större ansvar för att arbeta med de mål och drömmar som vår organisation eller grupp har. Vi behöver även utmanas i vår egen ledarroll för att växa.

Att göra skillnad som chef eller ledare handlar om att våga utmanas i sitt ledarskap;

  1. Att vara en förbild för värdegrunden
  2. Att skapa och agera utifrån visioner och mål
  3. Att utmana invanda normer/ramar/regler
  4. Att engagera personer och individer inom organisation / grupp
  5. Att uppmuntra och motivera

Den första utmaningen innebär att kunna agera trovärdigt utifrån en tydlig värdegrund, att låta sina ord vara lika med handling. Inom organisationer innebär det att identifiera sina egna och andras grundläggande värderingar och utifrån detta bygga en värdegrund som sedan efterlevs inom hela organisationen. Det handlar om att agera förebild för värdegrund.

Den andra utmaningen handlar om att skapa och agera för gemensamma mål och visioner. Skillnaden mellan vision och mål är att visioner är ideala, värderingsbaserade och föreställningar om framtiden. Den handlar om att omvandla det mätbara resultat och prestationsmål, till ett större värde, som leder till att mål eftersträvas.

Den tredje utmaningen är att kunna ifrågasätta befintlig struktur, uppfattningar, beteenden som styr grupp och människor inom organisationen idag. Den handlar om att skapa nyfikenhet och nytänkande i att våga förändra och utvecklas.

Den fjärde utmaningen är att hantera den inbyggda handlingskraft som finns inom människor och grupp. Men på grund av inbyggda hinder i kultur och struktur begränsar handlingskraftens energi i människan. En ovärderlig möjlighet för att våga driva och genomföra nyskapande oavsett vi pratar organisation eller individ. Här handlar det om att möjliggöra den potential som finns inom grupp och individ.

Den femte utmaningen är att bekräfta och respektera människan för den de är och deras insatser. Genom att skapa goda förebilder och skapa känslan av uppskattning utifrån värdegrund frigörs handlingskraft för att ta ett nästa steg. Det handlar om att skapa trygghet och motivation hos människan.

Dagens ledare ligger i det personliga perspektivet

Gårdagens ledare som starkt kopplas samman till en chefsroll, är förändrad. I motsats till chefsrollen så ”utses” en ledarroll av medarbetarna eller människor som står runt omkring. Att bli sedd som ledare, eller förvärvat en ledarroll, är med anledning av andras syn på en själv. En ledarperson är en person som är omtyckt, accepterad och respekterad för den hen är, för hur hen agerar och för slutligen hen har åstadkommit.

En god ledare är en person som dels lyckas skapa trygghet och förtroende och dels en person som inte sätter sig främst utan som hellre lyfter fram andra. En bra ledare agerar föredöme och förmår andra att vilja uppnå mål och övergripande målet utifrån sin egen vilja och sina val.

Ett av de mest självklara och effektiva sätt att leda individer är därför att utgöra ett gott föredöme. Att vara ärlig mot sig själv och andra samt att behandla människor som du själv vill bli behandlad är lika enkla och effektiva som bondförnuftiga uppmaningar.lopning

Därmed sagt så finns en ledare mittibland oss utan att behöva bära titeln chef, vi är alla en form av ledare och vi bör våga ställa oss frågan Vem är jag? och Vad vill jag?

Testa ditt personliga ledarskap genom att ge dig själv en utmaning

Att våga ge mig själv en utmaning, låt säg ”2017 så ska jag springa Boston Halvmaraton” är ett steg till att leda mig själv. Personliga ledarskapet handlar om individens styrka och egenskaper, som ger direkt avspegling i vårt agerande i form av vilja och ansvarstagande. Det personliga ledarskapet ser till självkänsla och självkännedom.

Genom att arbeta med mina värderingar och se till mina sätt att agera utifrån desamma, kan jag sätta mina mål. Det är upp till mig själv att ta ansvar för mina handlingar för att nå mina mål, för om jag inte gör det – hur viktiga är då dessa?

Personligen har jag satt mina mål för 2017 och i dessa ligger även att som ledare låta mig utmanas av de 5 punkterna ovan. Vilka mål har du för 2017? Vilka utmaningar vågar du ge dig själv för 2017?

Kommentera gärna nedan vad du tänker och tycker. Eller varför inte dela med dig av dina mål för 2017 och framåt.

Behöver du stöd och hjälp eller kanske få mer inspiration, kontakta JanCan AB för ett förutsättningslöst möte

 

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

 

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: