Effektiv förändringsledning – startskottet till intern kompetensförsörjning

Som inom mycket annat så behöver vi våga lita på våra egna förmågor och vår egen potential för att utvecklas. Vår interna kunskap kommer alltid att behöva utmanas med nytt och nya kompetensområden. Att lyckas med effektiv förändringsledning kräver inga stora mängder av externa resurser, utan behovet är att se till kompetensförsörjningen internt.

Att vågavåga ha tillit och se den egna potentialen inom verksamheten, kommer vi att lättare klarar av att utveckla vår organisation. Vi behöver kunna koppla samman den mentala styrkan med självförtroendet, genom en utmaning som ger stimulans och motivation.

Utmaningen med en förändring kan ses i form av den nya kunskapen som behöver tas in, fast i de flesta fall handlar det mer om stödet och kompetensen kring genomförandet. Kunskapen som leder till förändringen kan oftast hämtas internt och då är det mer av vägledning i genomförandet som behöver stärkas upp.

Genom att jobba med effektiv förändringsledning där den interna kunskapen och kompetens tas tillvara och förändringsstöd i form av förändringscoacher bidrar till väl genomförd förändring, så säkerställs även att förändringen hanteras och efterlevs efter genomfört projekt.

När vi låter oss utmanas och känner att vi lyckas med vårt arbete, så skapar vi även en positiv känsla kring vårt resultat. Denna positiva känsla bär vi med oss och gör att vi framåt har en starkare självkänsla och styrka till utveckling och förändring framåt. Snacka om win-win !!

Är du intresserad av att veta mer eller se hur ni kan jobba effektivare med er förändringsledning genom förändringscoacher. Kontakta JanCan AB så hjälper vi er till ett nästa steg.

 

//Jancan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: