Vår egna medvetenhet och kunskap spelar stor roll för vår utveckling och prestation

När vi vågar tro på oss själva så har vi lättare att hantera förändringar som pågår runt omkring oss. Genom att veta vår kapacitet kan vi lättare identifiera vad vi behöver för att lyckas och nå framgång i vårt liv, yrkeskarriär eller andra livssituationer.

När jag jämför vikten av att ha medvetenhet och kunskap för att nå framgång, mellan idrotten och företagsverksamhet, så är det slående vad långt fram idrotten ligger på absoluta elitnivå ställt mot företag på olika nivåer.

Inom idrotten ser vi hur vår medvetenhet och kunskap är tydlig på absoluta elitidrottsnivå och elitmotionär. Skillnaderna ses stora kring vårt medvetande och kunskap, när vi diskuterar prestationsförmåga på motionärs nivå.

Samma sak kan jag se inom företag, hur svårt det är för företag att prestera med anledning av att medarbetaren ses vara lägre ställd i medvetande och involvering än chefer och ledning, gällande utveckling och prestationskapacitet riktat företagens verksamhetsbehov.

Vi behöver bli bättre på att arbeta med organisationen och verksamhetens prestationsförmåga för att öka vårt resultat dvs de företag och organisationer som ser värdet av att skapa medvetenhet och kunskap hos sina medarbetare, kommer även att få sin verksamhet att prestera.

Det kan tyckas självklart och naturligt att inom idrotten arbeta med medvetenhet och kunskap kring prestationsförmåga. Frågan är varför det inte anses lika självklart inom företag och organisationer.

Medvetenhet och kunskap har en stark relation till vår prestation!

Genom analys och kartläggning av organisation och verksamhet kan vi identifiera hur mognaden och nuläget ser ut inom er organisation och verksamhet.

Bild – Konditionsidrott.se

Därefter kan vi erbjuda er ett åtgärdsprogram för er organisation och verksamhet samt ett 6 eller 12 veckorsprogram för att uppnå bättre mental och fysiskstatus hos era anställda.

Intresserade av att veta mera kring hur ni kan få er organisation och verksamhet att utvecklas och samtidigt se er personal att öka sin medvetenhet och kunskap såväl mentalt som fysiskt – hör av er till JanCan AB för mer information eller kostnadsfritt första möte.

/Jancan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d