Organisationens struktur utmanar verksamhetens mål och välmående

Under flera år har organisationer ställts inför stora utmaningar. De utvecklingar som skett i samhället har spelat stor roll för socialutveckling och som tillföljd förändrad livsstil för många, samtidigt som den sociala utvecklingen blivit starkt ifrågasatt. Organisationer ställs inför högre krav av legitimitet på att de själva lever som de lär. Det innebär att en organisation som till exempel arbetar för ökad öppenhet, även internt måste ha en öppen struktur.

I och med att allt mer inom samhället utgår från ett ökad välmående och hänsynstagande till olika livsstilar, så ställs krav idag på att en framgångsrik organisation är en organisation som är öppen för att utvecklas, både i relation till de förändringsbehov som finns inom den egna organisationen och de förändringar som sker i samhället.

För att möta det förändringsbehovet som finns inom det sociala samhället idag så behöver företag sätta upp tydliga mål för vad intern organisationsutveckling ska bidra till. Det räcker inte med att definiera målen genom att effektivisera organisationens verksamhet, utan de behöver också leda till att frågor diskuteras gällande de områden som engagerar medarbetaren, såsom ex hållbar utveckling, välmående och funktioner som bidrar till hur verksamhetens leverans faller väl ut. Dessa perspektiv och diskussionerna behöver både stå i relation till den utåtriktade leveransen inom verksamheten och till det interna arbete som rör organisationens struktur, arbetssätt, medarbetare, målgrupper och kontakter.

Detta innebär att den organisation som genomgår en utveckling av sin struktur med eller utan direkt verksamhetsinriktad förändring, även tillåter sig diskutera och öppna upp de frågor som berör välmående, livsstil och fortsatt hållbar utveckling. Detta kan leda till att organisationen behöver se över kommunikation och sin transparens inom verksamhetens samtliga målgrupper. Och det mest troliga är att det även leder till ett ökat förtroende internt, då den sociala utvecklingen samt behovet av ökat välmående tas in i verksamhetens mål.

jannica-wahlund_img_2609_lizafoto-com
JanCan AB arbetar med verksamhet och organisation i förändring

Att arbeta med förbättringar som ska leda till att omvärlden upplever företag, produkter, tjänster och leverans på ett positivt och starkare sätt, så behöver vi alla vara beredda att börja hos oss själva, att ifrågasätta och förändra vår egen organisation och stärka våra gemensamma mål. På samma sätt behöver vi se till oss själva och medarbetaren i vår organisatoriska utveckling, vilka behov finns och födds hos var och en av oss. Och hur påverkar det verksamhetens direkta leverans?

Vill du höra mer om detta eller kanske se till hur ni kan förbättra ert arbete med organisations och verksamhetsutveckling, för att uppnå ökad hållbarhet och bättre välmående inom er organisation? Hör av dig till JanCan AB för ett första förutsättningslöst möte.

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, www.jancanab.com

P.s Visste du att när vi integrerar fysiskaktivitet i vårt arbete så ökar vi såväl vårt välmående som prestationsförmåga både på jobbet och i vardagen. Att öka vårt välmående kräver endast 75 min aktiv tid i veckan, totalt sett. Läs mer på www.jancan.se om träning, livsstil och personlig utveckling

 

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: