Vad och Hur tar vi ett nästa steg – jakten på inspiration

Vi ställs inför olika mål vid olika tillfällen. Några känns motiverande och andra inte. Hur hanterar vi situationer där vi ser att inspiration kan komma bli en avgörande faktor för hur väl vi uppnår våra resultat?

I skrivande stund ligger en stor mängd information och fakta samlad framför mig, med fina bilder och väl formulerad text. Känslan av att suga ut varenda droppe av all denna information i syfte att sami backenla kunskap och utveckla min erfarenhet inom ämnet “Kondition och Uthållighet”, är så stark att det är nästan svårt att beskriva.

Längtan till att få inspirera och få andra motiverade till att må bättre, sett till hälsa och välmående, är det som driver mig allra mest just nu. Att få arbeta med människor i förändring, är ett starkt värde för mig inom mitt val av yrke som förändringsledare – projektledare och coach, då jag vet vilka fördelar god hälsa och bra välmående har.

I grunden för god hälsa och bra välmående så handlar det mycket om att förstå;

  • varför “stillasittande liv” är en hälsofara
  • varför högpresterande människor i arbetslivet riskerar allvarliga hälsoproblem, i form av bla stress och sömnsvårigheter
  • vad rörelse innebär för så väl fysisk som mental hälsa
  • vilken hälsosam effekt kondition har och vilken betydelse regelbunden träning har i våra liv
  • hur vi bäst hanterar vår prestation genom att inkludera återhämtning i vårt val av livsstil

Mitt val med att arbeta med “människan i förändring” och i syfte att förena organisation- och verksamhets mål med individens behov och utveckling, stärks ytterligare av den kunskap som jag nu sitter och sammanställer denna vecka.

Inom området förändring- och projektledning, diskuteras ämnet “människan inom organisationen” mer och mer. Detta är jättebra och jag ser oerhört positivt på framtiden för att vi ska nå ökad insikt och förståelse inom området.

“Det är först när vi förstår vilka parametrar som styr vår prestations förmåga, som vi kan göra något åt den”

Hur vi kan låta oss inspireras av ny kunskap och nya erfarenheter (eller tidigare), är min starkaste motivator. Detta i syfte att arbeta med målet; “Att få fler att må bättre, av egen kraft”. Ett första steg är att samla information, kunskap för att analysera och kartlägga, först därefter kan vi utveckla vår erfarenhet.  Detta ser jag som en viktig del i vårt förändrings- och utvecklingsbeteende.

Vill du veta hur du och/eller din arbetsplats kan få inspiration, motivation, stöd och hjälp för att uppnå bättre hälsa och bättre välmående; hör av dig till JanCan AB. Jag träffar er gärna för ett första möte till inspiration och motivation mot ett nästa steg i utveckling.

 

//JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: