ROI – Return of Investment, ett begrepp enbart inom affärsvärlden eller??

När vi skapar utrymme och möjlighet för att förändra något, så vill vi ju gärna se till ett värde. ROI är ett begrepp som vanligtvis används inom affärsvärlden och innebär att man värderar den investering som skett efter hur mycket den ger tillbaka. Det behöver inte alltid vara ett ”nyköp”, det kan även vara en värdering av något som pågår löpande, ex. löpande personal kostnad.

Inom affärsvärlden tittar man exempelvis på;

–          Vilka metoder som ger bästa resultat på kortaste tid?

–          Vilken insats inom verksamhet och organisation som skapar effektivitet?

–          Vilka förändringar kan ge störst utdelning?

Dessa frågeställningar riktar sig primärt mot verksamheten och organisationen inom företaget. När vi ser till dessa och funderar över vilka värden som vilar på den mänskliga faktorn, kan vi även förstå värdet av att värdera människan i förändringen. Hur arbetar vi med ROI i förhållande till den personliga utvecklingen?  Oavsett om utvecklingen drivs utifrån verksamhet och organisations behov eller det direkt personliga behovet, så kräver den en insats baserat på människan.

cof

Är Du nöjd med din utveckling?

Det är sällan vi funderar på vad vår egen utveckling verkligen kostar och ger oss personligen, utifrån den insats vi gör. När vi diskuterar ROI i förhållande till kunskap och kompetens, som enklast kan kopplas ihop med våra individuella insatser på arbetsplatsen, så är det givetvis att arbetsgivaren ska ”få sitt” och att vi som individer ska få känna att vi utvecklas inom det område som vi önskar. Ibland kan den individuella utvecklingen stanna upp pga ändrade verksamhetsinriktningar eller av ren kostnadsfråga, och vi funderar sällan vad vi skulle kunnat göra annorlunda för att uppnå utveckling.

Hur ofta diskuterar vi ROI inom andra områden som exempelvis hälsoinsatser?

Aldrig har väl välmående och hälsa varit en sån het fråga som nu, även om jag hoppas att frågan fortsätter att diskuteras inom flera områden än var den diskuteras idag. Samtidigt så är det relativt bleka insatser som vi även kan se ske inom affärsvärlden och primärt företagens direkta verksamheter och organisationer. Om vi ser det krasst, så ligger de primära hälsoinsatserna hos den enskilda individen, och detta är med all rätt, för att faktiskt nå resultat. Exempel på detta är den trend inom träning som pågår just nu;

Många som lägger vansinnigt mycket tid på sin träning – är på gymmet flera timmar åt gången och flera gånger per vecka –  skulle kunna få ett minst lika bra och troligen bättre resultat om investeringen i tid (och energi) gjordes på ett annorlunda sätt. Med ett bredare och helhets tänk skulle resultatet bli en betydligt starkare och uthålligare kropp. Samma sak gäller kosten och återhämtningen; att göra enklare insatser i vardagen gör ett bättre resultat på helheten, än att bara titta på enskilda detaljer.

Att den förändring som behövs för att vi ska må bättre och öka vår hälsa alltid börjar med oss själva är ofta enklare att säga än att förhålla sig till. Genom förbättrade möjligheter och stöd från företag och organisationer som vi verkar inom, kommer vi att lyckas nå de gemensamma resultaten på såväl organisation, grupp och individnivå, som vi önskar.  Men frågan kvarstår; hur ofta mäter vi den egna insatsen och utvärderar hur nöjda vi är med vår utveckling i förhållande till vår egen insats?

Är du nyfiken på att höra mer kring mätningar och undersökningar kring individens ROI? Hör gärna av dig med dina synpunkter och tankar. Jag är intresserad av att diskutera detta ämne vidare.

 

//JanCan001, Jannica Wahlund, Jancanab.com, jancan.se

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: