Var med och delta i en övergripande undersökning om Träning och Livsstil

Under senare tid har diskussioner rörande träning och träningsform diskuterats i stor utsträckning. Vad är den optimala träningsformen och träningsnivån? Vi ser den stadigt ökade trenden av deltaganden vid fysiskt utmanade prestationer i form av olika långlopp, event och arrangemang.

Vi kan med detta se att intresset till förbättrad kondition och uthållighet blir till en grund för att lyckas uppnå motiverande resultat. Och att alltfler värdesätter sin fysiska prestation utifrån ett välbefinnande och på så sätt även stärker sitt välmående. Hur viktigt är då den fysiska prestationen ställt till vårt välmående och hälsa? Krävs det en fysisk prestation för att öka sitt välmående och hur ser vi på skillnader mellan elitidrott och motionsidrott? Vad krävs för att uppnå yttersta elit inom idrott och går det att definiera olika nivåer av träning och fysiskaktivitet?20150711_201630

Ökat nyfikenhet och intresse

Min nyfikenhet och intresse sträcker sig ganska långt för att förtydliga och förbättra möjligheten till att arbeta med människan i förändring. Detta gäller såväl personligt engagemang som ”jobb” relaterad verksamhets engagemang. Bilden av dagens samhälle och utveckling speglar även behovet av att förstå vad som påverkar vår prestation och indirekt vårt välmående, oavsett om vi diskuterar träning, jobb eller livsstil.

Syftet med denna undersökning är att skapa en allmän förståelse kring träning och prestationsnivåer samt kunna se samband mellan individuellt mål, syfte, kunskap och efterlevnad och mental mognad kring fysisk aktivitet och träning.

Med hjälp utav sammanställd insamlad information kommer exempelvis definitioner för Elitidrottare, Elitmotionär, Aktiv motionär och Motionär att kunna förtydligas. Insamlad information avses även ligga till grund för att se olikheter och skillnader i prestation kopplad till fysiskkapacitet samt mentalkapacitet. Detta kommer kunna ge oss inblick i vad som påverkar oss och hur vi förbereder oss på olika typer av prestationer.

  • Målgruppen för undersökningen är individer mellan 10 – 75 år.
  • Undersökningen genomförs helt anonymt och finns tillgänglig via nedanstående länk.
  • Undersökningen består utav ca 50 frågor och tar ca 15 – 20 minuter att svara. Pga anonymiteten, bör samtliga frågor bör besvaras vid ett och samma tillfälle.
  • Viktigt är att vara ärlig i samtliga frågeställningar. Det finns inga rätt eller fel i svarsalternativen.

Uppföljning av undersökningen kommer att ske efter att all data är sammanställt och genomgånget, preliminärt i slutet av september.

Det kommer att erbjudas öppna seminarium och workshops i syfte att diskutera resultatet närmare. Är du intresserad av att veta mer gällande resultatet av undersökningen eller arbetet kring den samma, hör gärna av dig till mig om du har frågor; Jannica@jancanab.com

Var med och delta i undersökningen för att kunna se sammanhanget och förståelse mellan elitidrott, motionsidrott, träning, livsstil och välmående.

Genom att dela detta inlägg så bidrar du även till att vi når fler och skapar oss en bättre bild kring träning och livsstil.

Tack för att du deltar!

Jannica Wahlund

Klicka här! Undersökning om Träning och Livsstil

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: