“Teama” upp dig för ett lyckat förändringsarbete

Arbetslivet förändras ständigt, både positivt och negativt, hatat och välkommet. Att driva och genomföra förändring som påverka organisationen sekundärt och individen primärt kräver kunskap och fingertoppkänsla som med-människa.
Ett lyckat förändringsarbete är de förändringar som i stort gått omärkt förbi, verksamheten märker plötsligen att organisationen befinner sig på en annan plattform än tidigare med ett förändrat beteende. Likt en känsla där du är ute och reser. Du somnar in i samband med att planet lyfter och vaknar upp vid landning. Vad som har hänt under resans gång är av mindre betydelse, det viktiga är vad den nya platsen erbjuder i syfte av kultur, kunskap och upplevelse. 

För att lyckas med denna form av förändringsarbete krävs såväl kunskap, insikt och fingertoppskänsla för arbetet, människan i förändring samt den nya plattformen. Som förändringsledare är det lätt att tappa fokus och lägga allt för stor vikt på enbart en eller två av dessa delar.

Genom bra struktur och ett bra upplägg kommer man långt i förändringsarbete. I detta finnas det strategiska ledarskapet, det taktiska ledarskapet och det operativa ledarskapet tydligt och synligt. Tyvärr är detta som alltför ofta utgör den stora problematiken. Det står ofta projektledaren eller förändringsledaren att driva hela arbetet oavsett nivå, vilket blir problematiskt med orsak av ex mandat, ansvar, tid och efterlevnad.

När jag ser en förändring drivas genom ett team, likt besättningen ombord på ett flygplan, så känner jag en stor tillit till att arbetet upplevs starkt och slutresultatet blir bra. Ett team är alltid starkare och effektivare än en individ. Kanske kan det bero på vilken typ av förändringscoach som teamet har, vilket är en resurs som agera för teamets bästa och inte har det primära fokuset på den givna förändringen.

Hur tänker du kring förändringsarbete, förändringsledning och team? Vilka erfarenheter har du kring detta? Jag delar gärna med mig av mina kunskaper och erfarenheter, hör av dig till mig på Jannica@jancanab.com

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com

 

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d