Vad påverkar att vi når våra mål?

När man vill förändra eller utveckla något är det viktigt att först sätta upp ett övergripande mål för att kunna styra mot de resultat som avses. För att kunna säkra övergången från ord till handling behövs ett tankesätt som kopplar ihop olika verktyg och metoder, för att nå framgång. Riskerna med att inte etablera ett tankesätt är att ”man” hamnar i en förändringsloop som blir svår att ta sig ur.

jannica-wahlund_img_2605_sv_lizafoto-comEn svårighet med förändringsarbete kan många gånger vara att gå från strategiskt tänkande och planering på övergripande nivå till at agera och konkretisera på operativnivå. Denna svårighet blir även mer komplex om vi pratar om organisationer med olika geografiska placeringar, där den organisatoriska strukturen kan se olika ut. I allaform av förändring behöver detta ses över och vid behov allra senast säkras i Design fasen av förändringsarbetet.

Design fasen innebär aktiviteter för att etablera struktur och engagera människor

Påverkansanalys eller WBS (Work-Break down-System) hjälper oss att förstå vad vi behöver arbeta med

En analys av förändringen eller utvecklingen genomförs i syfte att identifiera primära och sekundära påverkansfaktorer för ett uttalat mål. Dessa faktorer visar vilka strategier och koncept som behövs för att uppnå resultat.

Strategier och Koncept är beskrivande av ”VAD” som avses förändras eller utvecklas. När vi vet vilka primära och sekundära faktorer som styr vårt resultat, kan vi börja identifiera ”HUR” vi når dit.

Det vanligaste misstaget som sker i förändringsarbete, är att definitioner kring vad som ska förändras/utvecklas blir otydliga och vi därför agerar ostrukturerat mot målet. Att vi agerar ostrukturerat på en operativnivå, beror sällan på viljan utan snarare på insikt och förståelse för förändringen- och utvecklingens effekt. När vi lyckas med att genomföra och konkretisera arbetet på olika nivåer och inriktat en gemensam struktur så blir förhållandet till förändringen annorlunda.

Att genomföra en påverkansanalys eller WBS, behöver inte vara kostsamt. Det kan snarare ses kostsamt utifrån de konsekvenser som organisation och verksamhet kan få, utav att inte genomfört en analys ordentligt innan förändring- och utvecklingsarbetet påbörjats.

Vill du veta mer om detta eller dela tankar och idéer – hör av dig till JanCan AB vi hjälper dig gärna.

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: