Öka din medvetenhet för att lyckas och nå framgång

Vi kan alla ge intryck att det är så enkelt; vi uppmanar varandra till handling, när vi diskuterar tankar som utmanar oss i våra jobb, livssituation eller livsstil. Efteråt ställer vi även frågan om vad vi tyckte och upplevde utav vår handling. I verkligheten har vi nog alla upplevt hur svårt det kan vara, trotts att vi är medvetna och motiverade att genomföra det vi har i våra tankar.

I frågan kring upplevelsen blir vi känslostyrda – och med generell förhoppning om att vi alla ser likadant och positivt på att utmanas, så styr våra tankar om oss själva och vår tro på vår egen förmåga den direkta upplevelsen av vår handling. I de fall vi utmanas där vi känner oss osäkra på vår förmåga, så finns en hög risk för att vi låter oss tryckas ner av att inte “klara av” på samma sätt som våra arbetskamrater, familj eller vänner.

Albert Bandura vid Stanford University i USA introducerade under 1977 uttrycket “self-efficacy”, som på svenska kan översättas till “självförmåga”. Uttrycket uppkom genom den forskning som Bandura genomförde gällande tankar kring den egna förmågan och vilken inverkan de har på vårt beteende, lärande och prestation. Uttrycket beskriver individens subjektiva tro på att hen kommer att lyckas med en bestämd typ av uppgift. Banduras forskning antyder att det inte bara är människors objektiva förmåga som påverkar prestation och lärande. Tron på vår egen förmåga, att bemästra den situation vi står inför, påverkar hur vi utnyttjar vår objektiva förmåga.

Att vi behöver utmanas för att utvecklas är enkelt att förstå genom logiken; “gör vi det vi alltid har gjort, kommer vi göra samma saker även imorgon”, och när tillåter vi oss att arbeta med utveckling och förändring utifrån oss själva, behöver vi även förstå vad det är som påverkar och inverkar i våra framgångar.

Det finns tre tydliga områden som påverkar vår prestation och vårt resultat, dessa styrs även utav våra tankar om oss själva;

 1. Målsättning
  • Vår självtillit – dvs vår tro på oss själva är viktig för vår målsättning
 2. Insats
  • Vår angelägenhet till vårt mål styr vår insats. Vår grad av angelägenhet påverkar vår insats genom att vi hanterar de aktiviteter eller frågor som blir viktiga för att nå målet
 3. Uthållighet
  • När vi har kraft och ork att möta svårigheter eller utmaningar, tar vi oss säkrare fram till målet. befinner vi oss i en situation där vi saknar ork (mentalt och fysiologiskt), har vi mindre beredskap för att ta oss hela vägen in i mål.

Självförmåga är sällan konstant

När vi ser till oss själva och med ovanstående tre områdens uppdelning av hur vår självförmåga påverkar vår prestation och resultat, så kan vi lyckligtvis konstatera att vår självförmåga inte är konstant. Genom att våga utmanas betyder det även att vi (i de flesta fall) är redo att utvecklas. Vad påverkar vår utveckling av självförmåga?

 1. Erfarenheter = när vi en gång lyckats så stärks vår självförmåga
 2. Våra vänners erfarenheter = ser vi att personer runt omkring oss lyckas, kan det ge oss tilltro att även vi kan klara av våra utmaningar. Detta benämns även som våra “referens erfarenheter”
 3. Övertygelse = med stöd och stöttning från person/er i vår närhet som känner till vår kompetens och potential, kan hjälpa oss i vår övertygelse och stärka vår självförmåga.
 4. Fysiologiska tillstånd = vår fysiologiska status påverkar vårt sinnestillstånd på flera olika sätt. Kontentan av detta är att vi kan stärka eller sänka vår självförmåga genom att känna oss bekväma eller obehag i vårt fysiska tillstånd.

Genom utmaning sker utveckling /Smarta sportfånar

Det är lätt att vi separerar våra utmaningar teoretiskt och praktiskt och därigenom möter vår utveckling rent intellektuellt och fysiologiskt. Fast vad händer när vi blandar teori och praktik, och låter vår mentala självförmåga utmanas gemensamt med den fysiologiska?

Vi vet att genom träning kan både barns och vuxnas hjärnor förändras på ett fantastiskt sätt. Något som inte var helt känt för bara ett par år sedan. Fysisk aktivitet och träning gör att vi mår bättre, blir mindre känsliga för stress, får bättre minne och blir mer kreativa och koncentrerade. Dessa förmågor (kognitiva) är tankemässiga (ett samlingsmått på alla dina kognitiva förmågor är din intelligens).

Inom detta område finns det undersökningar som pekar på att vi mår bättre när vi har bra kondition, men det som även tydligt framgår i dessa undersökningar ärr sambandet mellan bra kondition och högt resultat på testen för logiskt tänkande och ordförståelse.

Varför tillåts vi att tveka till vår utveckling?

Eftersom alla kan ge intryck av att det är så enkelt och vi låter oss uppmanas av varandra till att utvecklas, så kan det tyckas märkligt och förvånande att vi samtidigt bromsar vår egen utveckling.

När jag tar till mig av den information som finns att ta del av i form av forskning, undersökningar eller annan form av litteratur och informationsdelning, så blir jag övertygad av att vi i många fall kan hantera delar av vår egen utveckling, men i lika många fall behöver vi stöd för att tro på vår förmåga.

I verkligheten har vi olika förutsättningar att driva vår egen utveckling, beroende av hur vi lever, vad vi jobbar med eller har förr livsstil. Vi behöver öka vår medvetenhet och motivation till att utvecklas och förändras för att lyckas oavsett vilka vi är, men det finns ett större behov där beteende och agerande är rutinstyrt.

Vilken motivation till prestation finns inom olika arbetsgrupper idag? Hur skiljer det sig? Finns det motivatorer som ligger närmare den personliga insatsen inom visa arbetsgrupper tillskillnad från andra?

Min syn på att arbeta med förändring och utveckling är att vi behöver ha motivation till de mål som vi väjer att sätta upp, oavsett om de är arbetsrelaterade eller personliga. Utan motivation och förståelse för syftet så blir utmaningen ofta alltför stor.

Genom att koppla känsla till vårt resultat kommer vi även kunna besegra den rädsla och ängsla vi lätt kan koppla till vår utmaning. Våra känslor är alltid personliga och därför behöver övergripande mål brytas ner till mindre för att definiera den personliga insatsen.

Med en enkel metod att analysera och kartlägga nuläget så kan vi lättare koppla samman våra personliga utmaningar till de mål som vi ser gemensamt oavsett om vi pratar företag och affärsmål eller personliga träningsmål.

Är du intresserad av att höra mera ? Kontakta mig på JanCan AB för ett förutsättningslöst möte

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Referenser;

Coaching vad varför hur –  Susann Gjerde

Hjärnstark –  Anders Hansen

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: