Förändringsledningens 3 olika utvecklingsspår

När jag får en fråga om vad jag jobbar med så är det ofta med två meningar jag svara; ”Förändring och Förändringsledning inriktat företag och individ. Vilket i det enklaste kan beskrivas med att jag; analyserar, kartlägger, vägleder och bidrar vid behov i utvecklingen”

Mitt val av inriktning av Förändring, bygger på mitt brinnande intresse kring utveckling. Att arbeta med förändring handlar för mig om tre huvudspår i utveckling; 

Verksamhet

Organisation 

Personlig

Jag anser att dessa tre ligger så pass nära varandra att vi inte heller kan frånse något av spåren för att lyckas med vårt förändringsarbete. Oavsett vad förändring definieras som, eller vilket spår utvecklingsarbetet är identifierat inom behöver vi kunna utgå ifrån någon form av fakta och beskrivning av nuläget. 

Att snabbt få en indikator på vilka nyckeltal inom ett verksamhetsområde, organisationer i eller personligt utgångsläge med status, är viktigt för att kunna snabbt kunna ta sig för den eller de förändringsaktiviteter som identifierats. Dessa nyckeltal kan i bästa fall även tydliggör förändringsbehovets art, dvs behöver vi förändra verksamheten för att nå bästa effektivitet, eller behöver vi se till enskilda individers utveckling eller kanske är det ledarskapsstrukturen inom organisationen som behöver finslipas.

Det som oftast görs synligt som behov av förändring, är sällan detsamma som punkten där utveckling behöver ske. 

Vi som arbetar med förändringsledning letar alltid efter ”lågt hängande frukter” som man snabbt kan ta tag i för att få med sig organisationen och dess medarbetare i förändringsarbetet. Att genomföra en analys av verksamheten och organisationen ger mig indikationer på de lågt hängande frukterna på ett enkelt och smidigt sätt. Samtidigt är det viktigt att dessa ”lågt hängande frukter” kan kopplas samman till en punkt som är initierade för utvecklingsarbetet, och det ligger alltid, enligt mitt sätt att se det, inom ett annat spår än den ”lågt hängande frukten”

Hur ser du på Förändring och Förändringsledning? Vilka erfarenheter har du gällande hantering av ”lågt hängande frukter” inom verksamhet eller organisation? Kommentera gärna nedan.

//JanCan001, Jannica Wahlund 

Lämna ett svar