Förändringens synsätt

Vi lever i en föränderlig värld. Oberoende om vi är medvetna om det eller ej, så är det så att vi lever i en omvärld som ständigt utvecklar sig och förändras. Om utvecklingen och förändringen skrämmer oss. så kan hända att vi söker trygghet i bilder av att saker och ting är som de tidigare har varit och att de kommer fortsätta vara under överskådlig tid. Detta är bilder vi kan fastna i som individer, som grupp, som företag, organisation eller land.

Oföränderligheten kan vara en bekväm illusion därför att den innebär att då vi funnit ett sätt att hantera situationen så kan vi fortsätta att använda denna lösning varje gång situationen återkommer. Detta är möjligt eftersom det är samma situation och vår lösning är samma. Resultat bör då bli samma. Historien upprepar sig. Trygghet och ordning råder.

Konklusion; Gör man som man alltid har gjort, så blir det som det alltid har varit.

Föränderligheten innebär att den situationen som återupprepar sig faktiskt skiljer sig åt på en rad punkter från vad vi tidigare varit med om även om likheter finns. Detta gör att vi inte kan sätta vår tillit till standardlösningar. Erfarenheter och kunskaper från tidigare situationer bildar en bas att stå på då vi tittar på den nya situationen men om vi är för snabba i vår vilja att standardisera så missar vi nyanserna, vårt beteende stagnerar och vår lösning är inte lika relevant och vi själva utvecklas inte.

Om vi söker bakomliggande orsakerna till de förändringar och den utveckling vi ser runt oss själva så kommer vi att se att det är andra förändringar och utvecklingar som startat vår förändringsprocess. Letar man bakom dem kommer man att se att även dessa har startat som ett resultat av ytterligare andra förändringsprocesser. På så sätt kan vi se att vi lever i en föränderlig värld, oberoende om vi är medvetna om det eller ej.

Det vi behöver lära oss och skapa oss ett bra sätt att hantera är vad som driver vårt oändliga förlopp av förändring framåt. Vi behöver lära oss hur våra intentioner driver förändringsprocessen samt hur vi genom medvetet ledarskap kan arbeta med förändring framåt.

Vilket synsätt har du kring förändringsarbete och vad anser du driver förändringen framåt? I kommande blogg kommer jag gå närmare in på våra intentioner och hur vi kan dra nytta av dessa med koppling till vårt medvetna ledarskap. Kommentera gärna nedan.

//JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d