Vårt största hinder till förändring är rädsla

Förändringsprocessen drivs på genom våra intentioner men kan det vara så att all förändring uppstår och drivs av medvetande och intention. Att ingen förändring uppstår av sig själv?

Om jag t ex upplever att jag behöver förbättra min kondition – det behöver nödvändigt vis inte vara kopplad till viktnedgång eller liknande – så blir min intention att regelbundet börja träna. Träningen planeras medvetet för att få in i vardagen och familjens övriga aktiviteter, så som inhandling och tillagandet av kvällsmåltiden, vilket i sin tur leder till att middagstiden blir senare än vanligt. Vi ändrar vår familjs rutin helt enkelt.

På samma sätt utvecklar och förbättrar vi våra företag och när vi gör det så skapar vi en oändlig kedja av förändringar, stora som små, för oss självs, för våra kunder, för våra konkurrenter etc.

Detta hur en förändring kan skapa en oändlig kedja av förändringar kan vi se i samhället, hur ett beslut om att flytta företag från orter påverkar hela samhället och människorna i detsamma. Småföretag som agerat underleverantörer, restauranger som serverat mat, bankkontor som hanterat såväl företaget som anställda. Plötsligt förändras situationen och alla påverkas av beslutet.

När vi ser dessa konsekvenser av ett beslut kan man anses att det är naturligt med rädsla för förändring. Frågan vi bör ställa oss om det är en positiv reaktion eller enbart en negativ känsla?

Kraften inom oss – viljan

Att känna maktlöshet och rädsla inför situationer som vi inte kan råda över; terrordåd, råvarubrister, vikande konjunkturer eller brist på särskild kompetens, är fullt naturligt. Vi kan alltid ställa oss frågan kring vilken roll vårt medvetande och vår intention, tar i detta? Om vi vill ha den specifika kompetensen, vad händer då?

Vi vill något !

De flesta utav oss känner till den gamla historien om de arabiska männen som med sin tanke flyttade berg för att släppa fram en flod till sitt tröstande folk. En historia som illustrerar ett flöde av förändringar och utveckling som genomsyrat vår värld så länge man kan överblicka. Om vi med vilja kan flytta berg; vad skulle vi kunna göra mer med vår vilja?

Vår egen vilja och den förändringen som sker runt omkring oss, ger oss orsak till att utveckla oss själva och det vi gör. Det som då sker runt omkring oss skapar intryck i oss själva att vilja utvecklas och vi undviker därmed rädslan av att förändras. Vår ambition att utveckla oss själva och det vi gör är det avgörande att vi är medvetna om vilka drivkrafterna är.

Motsatsens är att ”Jag förstår inte riktigt varför saker och ting utvecklar sig som de gör och jag vet inte vad jag egentligen vill”. Det är i detta läge vi ser att maktlösheten och rädslan tar över.

Det vi kan lära oss av detta är att vi behöver vara medvetna om vår föränderliga omvärld och hur den påverkar oss samt ha en klar intention – vilja – för att vi ska kunna skapa en tillvaro i balans. Annars riskerar vårt agerande att bli kortsiktigt och defensivt.

Vad är det då som bygger vår framgång? Är vårt sätt att hantera relationer avgörande för att vi ska kunna förändras och utvecklas?

Vilket synsätt har du kring förändringsarbete och vad anser du driver förändringen framåt? I kommande blogg kommer jag gå närmare in på hur jag ser att relationer påverkar vår framgång. Kommentera gärna nedan.

//JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: