Vårt sätt att hantera relationer skapar vår framgång

När vi är medvetna om vår föränderliga omvärld och hur den påverkar oss, samt har en klar intention – vilja – för att vi ska kunna skapa en tillvaro i balans, så behöver vi kunna hantera våra relationer för att nå framgång.

IMG_0086Ett företag eller organisation är beroende av sina relationer. Dessa kan vara kunder, patienter, klienter, medborgare eller vilka som vår verksamhet nu finns till för.

Inom företagen och organisationer finns det relationer med medarbetare, vilka inom verksamheten kan benämnas som kunskapsbärare. Kunskapsbärare är nödvändiga för att produktionen (processer och teknik) skall fungera. Det innebär att medarbetaren är inte bara viktiga för att verksamheten skall fungera, utan medarbetarna är den viktigaste resursen för att hela produktionen fungerar.

I en privatägd verksamhet är relationer med ägarna olika uttalad men inte minst viktig. Vilka är ägarnas förväntningar på relationen? I ett affärsdrivande företag kan det handla om pengar, prestige och utveckling. Men det kan även finnas andra värden som viljan att förbättra världen, samhället eller situationen för människan som lever i det.

Det kan finnas avgörande samarbetsrelationer och partnerskap för att vi ska överleva som företag. Samhället i stort kan vara en viktig relation att ta hänsyn till i viss verksamhet.

Vår framgång hänger samman med vår förmåga att hantera de viktigaste relationerna med de för verksamheten viktigaste människorna. Om dessa människor uppskattar relationen med oss och föredrar den framför relationer med andra alternativ eller konkurrenter till oss, så kommer vi att lyckas.

Dessa relationer måste därför vara vår utgångspunkt då vi ska utveckla vår verksamhet och vi ska lyckas. I relationer mellan människor, finns alltid förväntningar. Relationens kvalité bestäms alltid av hur väl dessa förväntningar möts upp, i slutändan.

Väcker vi fel förväntningar kommer vi fel, liksom vi gör om vi skapar orimliga förväntningar hos oss själva på vad som ska ur en relation. Detta förhållande är det samma för den äkta mannen eller hustrun som för läkaren, försäljningschefen eller VD:n.

För att kunna skapa och utveckla relationer är det avgörande att vi vet vilka förväntningar är från våra kunder, våra medarbetare, våra affärspartners, våra leverantörer, våra barn, våra vänner etc. och vi behöver kunna skapa en bra balans mellan vad om förväntas och vad vi kan uppfylla. Vi behöver kunna separera VAD och HUR i vårt mänskliga beteende.

Detta behov av att kunna hantera relationer kräver att vi kan undersöka, lyssna och förstå vad som händer om vi ska kunna behålla relationerna. Här duger inga standardlösningar utan här gäller stora öron, hjärna, hjärta och vilja att utvecklas. Det leder oss till att ta steget till att tänka ”Utifrån och In”

Men kommer vi att lyckas om vi enbart har perspektivet ”Utifrån och In” eller behöver vi ha med oss perspektivet ”Inifrån och ut” – för att skapa balans? I kommande blogg kommer jag gå närmare in på hur jag ser att perspektiven ”Utifrån och in” samt ”Inifrån och ut” behöver tas in i vårt förändring- och utvecklingsarbete, för att lyckas.

Vilket synsätt har du kring förändringsarbete och vad anser du är viktigt att ”ta in” för att driva förändring framåt?  Kommentera gärna nedan.

//JanCan001, Jannica Wahlund

 

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: